Oproep nieuwsbrief sept-okt '22

Ossermeer

In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen ben ik samen met de bewoners van de flat aan de Hertog Godfried 1 straat in Oss een kunstproject aan het ontwikkelen met als onderwerp het Ossermeer.

Dit door de mooie geschiedenis van het gebied en omdat veel bewoners er een band mee hebben. Sommige bewoners hebben er nog gezwommen en geschaatst.

We willen op de drie verdiepingen combinaties maken van oude foto’s en foto’s van de situatie zoals het nu is met visuele herkenningspunten in de combinaties van foto’s. Een snel schetsvoorbeeld van zo’n combinatie waar een visuele link in zit:

Ossermeer Uiteraard ben ik zelf rond gaan wandelen door het gebied en vond ik de restanten van de duikplank. Nu ben ik dus op zoek of er nog meer elementen zijn die terug leiden naar de tijd dat het nog een zwembad was of misschien zelfs wel van daarvoor. Bijvoorbeeld zijn er nog restanten van het zwemgebouw of de afscheiding die het mannendeel en het vrouwendeel van elkaar scheidde.

Ik heb hiervoor al contact gehad met het stadsarchief Oss en zij gaven ook het advies om eens met IVN Oss contact op te nemen.

Mijn vraag is of jullie hier misschien in kunnen helpen.

 Ik hoor het heel graag van u.

Alvast dank, ook namens de bewoners van de Hertog Godfried 1 straat.

Vriendelijke groeten,

Erik Vink

Social Artist 0624283605