Nieuwsbrief Vogelwerkgroep sept-okt 22

Beste IVN-ers, vooraankondiging !

Uitnodiging opening vogelkijkhut Ossermeer, 9 oktober 2022.

Eindelijk is het dan zo ver. De opening van de vogelkijkhut aan het Ossermeer is aanstaande.

In de laatste nieuwsberichten werd hieraan al aandacht besteed; vanaf het eerste idee, de aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep en de samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO).

Voor de Vogelwerkgroep en de werkgroep van SLO worden enkele activiteiten georganiseerd.

Maar alle leden van het IVN zijn uitgenodigd voor de officiële opening !

Vandaar deze vooraankondiging nl.
zondag, 9 oktober 2022, rond 10.30 uur, a
an de Meerdijk !

P.S.
* Een definitieve uitnodiging volgt.
* De Meerdijk is niet met de auto bereikbaar, en de parkeerplaats aan de  Macharenseweg is zeer beperkt ! Dus kom te voet of op de fiets.

vogelhut