Nieuwsbrief okt-nov 22 Vogelwerkgroep

Feestelijke opening vogelkijkhut “de Koekeloer” bij het Ossermeer.
Oss is een prachtige vogelkijkhut rijker. Deze werd onder grote belangstelling (plm. 60 personen) zondag 9 oktober j.l. door wethouder Dolf Warris geopend. Op een prachtige plek – halverwege de Meerdijk – tussen de Macharenseweg en Oijenseweg aan de zuidkant van het Ossermeer.

Het 1e idee voor deze kijkhut kwam van Willy de Vries, expert op het gebied van de koekoek, de vogel die ieder jaar medio april in het gebied arriveert. Vandaar de naam die hieraan refereert en combineert met het rondkijken /koekeloeren. Een ijzeren koekoek in de top van de kijkhut markeert dit gegeven.

Foto: Mat Houbenopening volgekijkhut

Monitoring vogels Ossermeer
Ondanks de enorme achteruitgang en bedreigingen van de vogelstand in het algemeen, gaat het met de broedvogels in en rond het Ossermeer redelijk goed. Met de blauwborst, bosrietzanger, groenling, kneu, kleine karekiet en nog een 15-tal andere broedvogels is er een toename van bosvogels, een afname van vogels die gebruik maken van het riet en het gelijk blijven van vogels die broeden in het riet aan de rand van het gebied. Wat dus overeen komt met de toename van de bomen en struiken en afname van het riet in het gebied. Deze waarnemingen betreft overigens het gebied Ossermeer-Noord.

Erik Talens weet er alles van.

Excursies, bezoek werkgebieden, wandelingen
Voor de komende maanden staan weer diverse excursies (Ooijpolder, Ameland, pier van IJmuiden), wandelingen (Over de Maas bij Lith, Kraaijenbergse plassen, Diedensche uiterwaard) en bezoekjes aan werkgebieden (Ossermeer, Keent) op de rol. En starten de tellingen langs de Hertogswetering weer.

Euro Birdwatch 1 oktober.
De Euro Birdwatch van 1 oktober 2022 verliep wat onstuimig. Harde wind en regenbuien, maar ook zon, bepaalden het beeld. Daardoor waren er minder trekvogels onderweg dan voorgaande jaren. Maar toch had deze trekvogeltelling enkele verrassingen in petto: opvallend veel zanglijsters, koperwieken en beflijsters werden gezien. Er waren in Nederland 110 telposten die samen 232.192 vogels telden. Voor ons stonden Erik, Liekle, Anja en Inge in weer en wind op de dijk bij de Hemelrijksche Waard. Kennelijk toch leuk, want ze zijn er nog regelmatig te vinden.