IVN Oss
IVN
maandag10okt2022

Feestelijke opening vogelkijkhut 'de Koekeloer' bij het Ossermeer

Oss is een prachtige vogelkijkhut rijker. Deze werd onder grote belangstelling zondag 9 oktober 2022 door wethouder Dolf Warris geopend. Op een prachtige plek – halverwege de Meerdijk – tussen de Macharenseweg en Oijenseweg aan de zuidkant van het Ossermeer.

Het 1e idee voor deze kijkhut kwam van Willy de Vries, expert op het gebied van de koekoek, de vogel die ieder jaar medio april in het gebied arriveert. Vandaar de naam die hieraan refereert en combineert met het rondkijken /koekeloeren. Een ijzeren koekoek in de top van de kijkhut markeert dit gegeven.

De directe aanleiding voor het plan voor een kijkhut is het 40-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep van het IVN-Oss (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid – plm. 350 leden -). Deze werkgroep telt plm. 60 personen en organiseert wandelingen en excursies en verzorgt tellingen voor organisaties als Vogelbescherming Nederland e.d.. Ook adviseert deze werkgroep bij ontwikkelingen zoals bij de Geffense Plas en het windmolenpark in de polder.

Een belangrijke partner bij het idee voor deze kijkhut was de Stichting Landschapsbeheer Oss, die ook de bouwtekeningen leverde en de bouw en plaatsing uitvoerde. Eveneens een organisatie van en voor vrijwilligers voor het behoud en beheer van onder meer pl. 30 natuurgebieden in onze gemeente – waaronder het Ossermeer met omgeving – met ca. 250 leden -.

Het Ossermeer met omgeving was zo ongeveer de bakermat voor deze werkgroep. Toen met 6 leden. En enkele personen van het eerste uur zijn nog steeds betrokken. Jan Timmers was aanwezig en verhaalde rijkelijk over dit verleden.

Ondanks de enorme achteruitgang en bedreigingen met de vogelstand in het algemeen, gaat het met de broedvogels in en rond het Ossermeer redelijk goed. Met de blauwborst, bosrietzanger, groenling, kneu, kleine karekiet en nog een 15-tal andere broedvogels is er een toename van bosvogels, een afname van vogels die gebruik maken van het riet en het gelijk blijven van vogels die broeden in het riet aan de rand van het gebied. Wat dus overeen komt met de toename van de bomen en struiken en afname van het riet in het gebied.

Al bij al: een bezoek meer dan waard.  

Het achtergondverhaal

Opening Vogelkijkhut Ossermeer - 40 jaar VogelwerkgroepFoto's van Tjeerd van Toll