IVN Oss
Natuur in de Buurt
donderdag17jan2019

Blad Inzoemen - december 2018

Laatste editie

Inzoemen jaargang 44, nr. 5, december 2018

_________________________________________________________________________
Redactie Inzoemen

De redactie bestaat uit:
Sonja Blom
Ton Dassen en
Jopie Stevens

Aanleveradres voor copy via mail: redactie.ivnoss@gmail.com

Artikelen en foto's in origineel formaat inzenden (min 1 MB / max 3 MB).

De inleverdata voor de volgende edities:

nr. 1/2019: 14 januari, verschijnt eind januari - Kopij aanleveren gesloten
nr. 2/2019: 18 maart, verschijnt half april