Kort verslag ALV 8 maart 2022

Op 8 maart hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Meteoor terug gekeken naar 2021, maar vooral vooruit gekeken naar 2022. Het algemeen bestuur heeft in het jaarplan aangegeven wat ons drijft, welke activiteiten we ondernemen en met wie we dat gaan doen.

Het ALV heeft het bestuur financieel decharge verleend voor 2021 op voorspraak van de kascommissie. Gedachtewisseling spitste zich toe op de besteding van algemene reserve, de gevolgen van de nieuwe begrotingssystematiek en de verhoging van de contributie. Het ALV stemde in met de begroting en contributieverhoging van 24 naar 25 euro in 2023. Bert van Deurzen (penningmeester), Bas van de Kar (coördinator vogelwerkgroep) en Frank van Dorst (Natuurgidsen) en Brigit Heijmans (lid van de kascommissie) zwaaiden onder dankzegging af. Maria Schoffelmeer (penningmeester), Trinette Stolle Smits (Natuurgidsen) en Herman Verheul (kascommissie) zijn benoemd door het ALV. Binnen de vogelwerkgroep wordt nog overlegd over de invulling van het coördinatorschap.

Ook dit jaar hebben we weer een viertal jubilarissen in het zonnetje gezet met een bos bloemen, speldje en oorkonde: Maarten Ducates, Rianne de Kleyn, Clemens Theunisse, en Herman Verheul.

Na veel woorden, werd het tijd voor veel prachtige beelden. De werkgroep verwende ons met een documentaire over plankton onder de titel “Planktorium”. De fotowerkgroep liet ons kennismaken met prachtige natuurfoto’s.

Kortom we kunnen als vereniging weer door voor een inspirerend jaar!