Hard werk

De afgelopen maanden is hard gewerkt door gemeente, Staro (adviseurs voor natuur en buitengebied), SLO (Stichting Landschapsbeheer Oss) en IVN aan het beheerplan over de gebieden van de gemeente die onder beheer staan bij SLO. Daarin staan 31 gebieden beschreven. Bedoeling is om deze gebieden dusdanig te beheren dat de biodiversiteit behouden, en daar waar mogelijk, versterkt wordt.

Om dat te kunnen volgen is een monitoringsplan opgenomen. Gedeeltelijk is daarvoor een budget beschikbaar voor een professional, die met een intervals periode van 6 jaar ieder jaar 5 gebieden zal monitoren. Dat betekent dat er van de andere gebieden een lange tijd geen gegevens beschikbaar zijn. Zo is het idee ontstaan om te kijken of we als IVN hier een bijdrage aan kunnen leveren. Daarvoor is bedacht om 6x per jaar gezamenlijk (SLO en IVN) een gebied te bezoeken en te bespreken.

Daarnaast is het fijn om zo veel mogelijk data te hebben over de gebieden. Vraag aan jullie is dan ook om te kijken in hoeverre je hieraan mee wilt/kunt werken. Dat kan heel vrijblijvend, laagdrempelig en flexibel door alleen of in groepjes een gebied te bezoeken en bij te houden wat je ziet (bv vogels en/of insecten, planten, zoogdieren).

Om dit te begeleiden is bedacht om de landschaps academie, die door werkgroep WEL en SLO opgezet is, hieraan te koppelen. Dit om interactie te stimuleren en kennis te vergroten door het aanbieden van lezingen en cursussen.

 

Dassenburcht
De gebieden variëren in grootte, type en recreatiedruk. Maar dat ze allemaal wat te bieden hebben bleek wel uit eerdere bezoekjes die we met Groen&Ruimte hebben gedaan.

Beverdam
We troffen een nog niet gemelde beverdam, een nieuwe dassenburcht en laatst 14 patrijzen in zo’n gebied. Er is dus vanalles te beleven. Op de bijgevoegde kaart is te zien om welke gebieden het gaat (in principe alleen de in groen aangegeven)Kaart gebieden Oss


Heb je interesse om hieraan bij te dragen of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar IVNOss.monitoring@gmail.com