"Fluit"-concert

Hulde
De werkgroep heeft met veel waardering afscheid genomen van Bas van de Kar als coördinator. Met ziel en zaligheid heeft Bas zich jaren ingezet. De vogels hebben deze lente een speciaal “fluit”-concert voor hem verzorgd. Hulde!

Opvolging
Binnen de werkgroep gaan 3 personen zich meer speciaal met het aansturen van de werkgroep bezighouden en wel:
-Liekle Nijholt,
-Bas van de Kar en
-Johan Klaazen (als coördinator).