IVN Oss
Vogels
Op
zondag24jul202210:00

Natuurfietstocht: Vogels in de Lithse Polder

Zondag 24 juli met een gids van IVN Oss

IVN Oss organiseert een fietstocht door de Lithse Polder. Een belangrijk leefgebied voor diverse vogels. Deze fietstocht is circa 20 km en vertrekt om 10.00 uur vanaf voormalig café-zaal De Leeuwerik aan de Gewandeweg 6 in Lithoijen. Een verrekijker is raadzaam om mee te nemen.

De Lithse Polder
De Lithse polder is primair een agrarisch gebied. Maar ook een leefgebied voor veel broedvogels en overwinteraars. Door nauwe samenwerking van boer en natuurbeheerder is er een prachtig polderlandschap ontstaan geschikt voor meerdere doelen. Het broedseizoen is net voorbij en het is nog lang geen winter. Toch is er voldoende te zien aan inrichting van het terrein, ruige bloemrijke veldjes voor vogels en in en langs de Hertogswetering zijn altijd vogels te vinden.
Kenmerkend voor de Lithse Polder is de ‘weidsheid’ en open karakter. Ontstaan door de Beersche Maas, een gebied dat ’s winters onder water liep om de Maas en de Maasdijken te ontzien. Hierdoor is er een kleilaag gekomen die de bodem vruchtbaar heeft gemaakt en zeer geschikt om er plas-drasgebieden voor weidevogels op te creëren. Stichting Brabants Landschap organiseert het tot stand komen van dergelijke terreinen. De boeren die meewerken aan deze projecten hebben zich verenigd onder de naam Agrarische Natuur Vereniging ‘d'n Beerse Overlaat’.

Algemene informatie

zondag 24 juli 2022 - 10:00 tot 12:30
Een fietstocht door de Lithse Polder, met weids open uitzicht en langs plas-drasgebieden en langs weilanden met aangepast beheer voor de weidevogels.
Locatie: 
Voormalig café-zaal De Leeuwerik
Gewandeweg 5
Lithoijen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image