IVN Oss
Natuur in de Buurt
Op
woensdag10apr201920:00

Lezingen over natuurgebieden De Hemelrijkse Waard en De Maashorst

Laatste ontwikkelingen vertelt door een boswachter en een vogelkenner

IVN Oss organiseert twee lezingen  over natuurgebieden bij Oss. Boswachter Liannne Schröder van Natuurmonumenten vertelt over de Hemelrijkse Waard en Jan-Willem Hermans van Vogelwacht Uden over de vogelstand op De Maashorst.

Hemelrijkse Waard
Rondom Oss zijn momenteel allerlei ontwikkelingen gaande in verschillende natuurgebieden. Twee sterk in het oog springende projecten zijn de Hemelrijkse Waard en Natuurgebied De Maashorst. Boswachter Lianne Schröder van Natuurmonumenten gaat in op de laatste ontwikkelingen van de Hemelrijkse Waard. Ze zal met name spreken over de huidige situatie en het toekomstperspectief van dit gebied.
De Hemelrijkse Waard is voormalige Gelders landbouwgrond van zo’n 450 voetbalvelden groot. Het ligt langs de Maas tussen Oijen en Lithoijen en maakt deel uit van een veel groter natuurontwikkelingsplan. Door een nevengeul langs de Maas is het leefgebied voor planten en dieren omgetoverd in nieuwe ‘riviernatuur’. Ook de recreant komt er aan zijn trekken. Bovendien is het gebied veiliger geworden:  de rivier heeft meer ruimte gekregen. In de korte tijd dat  het gebied veranderd is zijn al heel aardige ontwikkelingen waar te nemen.

Zondag 14 april kun je ook meelopen met de Vogelwandeling - Struinen door de Hemelrijkse Waard. om nog meer van dit gebied te weten te komen. Aanvang 10.00 uur, verzamelen bij de Uitkijktoren aan de Oijense Benedendijk.

Natuurgebied De Maashorst
Na een korte pauze wordt de avond vervolgd door Jan-Willem Hermans van.  Vogelwacht Uden. Hij gaat met name in op de vogelstand op De Maashorst. Op de Maashorst is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Het gebied is regelmatig in het nieuws en er worden mooie resultaten op het gebied van natuurontwikkeling bereikt. Daarvan wordt vooral ook door de vogels geprofiteerd. Allerlei bekende, maar ook minder bekende soorten doen het er steeds beter.
Jan-Willem  zal zich tijdens zijn praatje voornamelijk beperken tot enkele soorten die minder gauw in het oog springen: de raaf, klauwier en wespendief. Vogelwacht Uden houdt deze en andere vogels in het gebied al jaren in de gaten. Met hun observatiegegevens zal een boeiend verhaal verteld gaan worden.

De avond, die voor belangstellenden kosteloos gehouden wordt,  zal om 22.00 u. afgesloten worden.

Algemene informatie

vrijdag 29 maart 2019 - 20:00
Twee lezingen: over De Hemerijkse Waard door boswachter van Natuurmonumenten, Lianne Schröder, en over de vogelstand in Natuurgebied De Maashorst door Jan-Willem Hermans van Vogelwacht Uden.
Locatie: 
NME/Kinderboerderij De Elzenhoek
Anna van Schuurmanstraat 602
5344 TX Oss
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image