IVN Nuenen
Vogels
vrijdag19mrt2021

Mezenkasten Steenoventerrein Nuenen

door Kees Planken

In 2019 stond IVN Nuenen dankzij de inzet van een groep betrokken vrijwilligers met een mooie stand op Bloem & Tuin op het Steenoventerrein in Nuenen. We vertelden bezoekers van de groenexpo o.a. over vlinders, bijen en insecten. In 2020 zouden we - zonder de coronapandemie - nog uitgebreider aanwezig zijn geweest op Bloem & Tuin.

Ter voorbereiding hierop werden we door de organisator gevraagd om ruim 90 mezenkasten op te hangen in bomen op de Bloem & Tuin-route. Dit in de hoop dat daarmee de overlast van de eikenprocessierups tijdens de openingsdagen zou verminderen. Uiteraard hebben we dat gedaan (in februari 2020).

Schoonmaakactie

Gedurende het broedseizoen zagen we al dat er driftig gebruik gemaakt werd van de nestkasten en dat werd bevestigd toen IVN'ers Theo, Ton, Wim en Kees in november de nestkasten inspecteerden en schoonmaakten. Tijdens de schoonmaakactie kregen we veel belangstelling van wandelaars, joggers, crossfietsers, moeders met kinderwagens en andere bezoekers van het gebied. Aan hen konden we laten zien wat het grote nut is van deze voorzieningen. We kregen ontzettend veel bijval hiervoor.

Bevindingen

  • Van 80% van de nestkasten kon worden vastgesteld dat zij gebruikt zijn.
  • Helaas hebben we 7 nestkasten niet terug kunnen vinden en op 1 nestkast troffen we een schutterspijl aan.
  • Van de 85 teruggevonden nestkasten zijn er 67 aangetroffen met een nest: 54 nesten behoorden toe aan koolmezen en 12 waren duidelijk afkomstig van pimpelmezen.
  • Van veel nestkasten zijn de openingen aangepikt en in sommige gevallen zelfs vergroot. Zeer waarschijnlijk door bonte spechten, maar ook door boomklevers. Dat laatste werd bevestigd door Bloem & Tuin-organisator Rini Geven, die regelmatig boomklevers aan de bomen met nestkasten heeft waargenomen.
  • Eén van de nestkasten vertoonde forse verticale krassen, wat erop duidt dat vleermuizen belangstelling voor deze kast hebben gehad.
  • Het merendeel van de nestkasten is dus gebruikt door kool- en pimpelmezen, maar in één geval ook door hoornaars, een wespensoort die veel groter is dan de gewone wesp. In die kast troffen we een stapeling aan van 5 raatelementen (zie foto's). Als Bloem & Tuin van 25 juli t/m 1 augustus 2021 doorgaat, zullen we deze raatelementen tentoonstellen.

Onderzijde raatStapeling raatelementen