Natuurboekjes

Nuenen-omslagRN2017De Natuurgebieden Rondom Nuenen  (vernieuwde versie sinds 8 maart 2014)

 • biedt 27 korte natuurwandelingen, die samen goed zijn voor 100 km wandelplezier
 • wijst op de natuurgebieden en bijzondere groene plekjes in en grenzend aan Nuenen
 • geeft informatie over de flora en fauna
 • vertelt over de geschiedenis en de toekomst van de natuurgebieden
 • omvat 56 pagina's tekst op A5 formaat met zwart – wit afbeeldingen
 • heeft een full color omslag met wandelkaart

 Samenstellers: Jannie Bottema, Francien de Graaf, Ad van den Hurk, Bep Jansen,  Hans Jansen en Maria van Mensvoort

Uitgave: IVN afdeling Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen, maart 2014

Prijs: € 6,00

 

Het boekje Dommelpad: (vernieuwde versie sinds april 2015)

 • geeft 4 wandelroutes van 4, 5, 7 en 13 km
 • maakt 6 extra wandelafstanden mogelijk van 9 tot 29 km
 • vertelt over de bronnen van de Kleine Dommel en de Dommel
 • schetst de geschiedenis van het Dommeldal
 • beschrijft de veranderingen van het landschap
 • verhaalt over het wel en wee van de bewoners
 • vertelt over de watermolens en de molenaars
 • wijst op de natuur onderweg

 Eerste druk: april 2005 door Jannie en Kees Bottema – Helder,  in 2015 aangepast door Agnes Leijen en Marianne Vos, fotografie: Walter Engels.

Uitgave: April 2005, IVN afdeling Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen

Prijs: € 5,00

 

De Breugelse Beemden en Heerendonk

 • biedt een natuurwandeling van 6 km
 • door een prachtig natuurgebied
 • schetst geologie, archeologie, historie en natuur
 • 32 pagina's tekst (A5) met zwart – wit afbeeldingen
 • full color omslag met wandelkaart

 

Samenstellers: Jannie en Kees Bottema

Uitgave: IVN afdeling Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen, April 2002

Prijs; € 3,00

 

Het landschap rondom Nuenen

 • beschrijft gedetailleerd het ontstaan van de Nuenense bodem
 • schetst het verloop van de begroeiing na de laatste ijstijd
 • vertelt over het ontstaan van het potstallandschap
 • staat stil bij de ingrijpende veranderingen in de 20e eeuw
 • geeft een overzicht van interessante landschapselementen
 • biedt een fietsroute langs deze landschapselementen
 • fietsroute sluit aan bij fietsroutenetwerk (ca. 70 km)
 • 56 pagina's tekst (A5) met zwart – wit afbeeldingen
 • full color omslag

Samensteller: Kees Bottema                   

Uitgave: IVN afdeling Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen, maart  2009

Prijs: € 3,50