Lid worden

Wil je ons steunen of (actief) lid worden? Je bent van harte welkom! Als lid van onze vereniging kun je je aansluiten bij onze werkgroepen. Ook ontvang je 4 keer jaar het magazine Mens & Natuur van IVN Nederland.

Lid worden kan op ieder moment bij de penningmeester door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met incassomachtiging (zie hieronder).

Penningmeester: Ruud Gilin
040-2834042 | pmivnnuenen@gmail.com

Contributie per jaar:

  • Gewoon lid € 20,00 bij automatische incasso (zonder machtiging € 22,00)
  • Lid huisgenoot € 5,00
  • Lid groep € 31,50

aanmeldingsformulier incl. machtiging

incassoformulier

Donatie: minimum € 15,00 per jaar.

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail voor 1 november bij de penningmeester.

Adres:  IVN afd. Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen

IBAN: NL97 RABO 0109 1201 08 t.n.v. IVN afdeling Nuenen