IVN Nuenen
Vogels
Op
zaterdag10jun201707:00

Wandeling door De Plateaux/Hageven met de vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep wandelt op 10 juni door het gebied De Plateaux/Hageven.

Het gebied ligt op de grens tussen Nederland en België. Je loopt zonder het te merken van het ene het andere land in. Behalve bos en hei, vennen en vloeiweiden, heeft het gebied een watersysteem uit de 19e eeuw. Door de aanwezigheid van De Dommel en moerasachtige stukken is de biodiversiteit groot. Vanuit verschillende kijkhutten kun je vogels kijken. Soorten die je er o.a. kunt treffen zijn de Bruine Kiekendief, Havik, Boomvalk, Wielewaal, Koekoek, Blauwborst, Roodborsttapuit, Geelgors en Veldleeuwerik.Nuenen-vwgPlateaux

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de R.K. Clementskerk in Nuenen om 7.00 uur.

Wil je meewandelen met de Vogelwerkgroep? Dat kan! Je bent van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden bij Roy van der Velden, coördinator van de VWG, telefoon 06-15 902 603 of mail roypeter40@hotmail.com.

 

Algemene informatie

zaterdag 10 juni 2017 - 07:00
Locatie: 
Clemenskerk
Park 53
5671 GC Nuenen
Nederland
Google Maps image