IVN Nuenen
Vogels
Op
zaterdag15apr201707:00

Wandeling door de Mariapeel

De Vogelwerkgroep wandelt op 15 april door de Mariapeel. Het gebied wordt gekenmerkt door water, berkenbos, open vlaktes en heidevelden. Voor vogelaars is het een interessant gebied met kans op o.a. geoorde fuut, roerdomp, waterral, koekoek, klapekster, blauwborst, gekraagde roodstaart, boompieper, kneu en rietgors.

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de R.K. Clementskerk in Nuenen om 7.00 uur.

Wil je meewandelen met de Vogelwerkgroep? Dat kan! Je bent van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden bij Roy van der Velden, coördinator van de VWG, telefoon 06-15 902 603 of mail roypeter40@hotmail.com.

Algemene informatie

zaterdag 8 april 2017 - 07:00
Locatie: 
R.K. Clementskerk
Park 53
5671 GC Nuenen
Nederland
Google Maps image