IVN Nuenen c.a.
Natuur
Op
maandag29okt201820:00

'De Ijstijdaarde' lezing door Ad Havermans

De aarde van de ijstijden.

In het (geologisch) verleden heeft de aarde heel  koude periodes gekend: ijstijden. Soms zelfs was de aarde geheel met ijs bedekt, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de sneeuwbal aarde, 650 miljoen jaar geleden.  Ook de geologische tijd waarin wij leven, de laatste 2,4 miljoen jaar van de geologische tijdrekening,  wordt gekenmerkt door een afwisseling van ijstijden en tussenijstijden. De menselijke beschaving profiteert van een tussenijstijd; een al lang durende, stabiele klimaatperiode in de aardgeschiedenis.  Of er weer een nieuwe ijstijd komt….? Deze lezing geeft er een antwoord op. Andere vragen die worden beantwoord zijn:

  • Hoeveel ijstijden heeft Nederland gekend?
  • Wat waren de invloeden van die ijstijden op Nederland?
  • Wat is daar nu nog van de zien?
  • Waardoor worden ijstijden veroorzaakt?

Terloops is er aandacht voor het feit dat de aarde ook heel warme tijden gekend: de broeikasaarde. Recent onderzoek heeft een groot aantal nieuwe feiten aan het licht gebracht. Zo gaat klimaatverandering meestal niet geleidelijk, maar vaak plotseling. Bovendien was het klimaat vaak bijzonder grillig. Onderzoek van ijs opgeboord op Groenland en de Zuidpool en onderzoek van oceaansedimenten heeft ons daar veel over geleerd. Een boeiende vraag blijft of ons ook in de (nabije) toekomst dergelijke klimaatgrilligheden te wachten staan.

Plaats: IVN-ruimte in het Klooster

Aanvangstijd: 20.00 uur

Info: Kees Planken, 040-2421423

Algemene informatie

maandag 29 oktober 2018 - 20:00
Locatie: 
IVN ruimte in Het Klooster
Park 1
5671 GA Nuenen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image