IVN Nuenen
Natuur
Vanaf
maandag26feb201820:00

Cursus natuurfotografie voorjaar 2018

Wegens het enorme succes en belangstelling van de cursus natuurfotografie in Nuenen hebben wij deze cursus voor de 17e  keer georganiseerd  en hiervoor kunnen  IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven.

Fotografie heeft de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen

Steeds meer mensen houden zich hier mee bezig en mogelijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit op zijn eigen niveau en behoefte invullen. Ook binnen het IVN heeft de fotografie zijn plaats veroverd en de combinatie met onze prachtige natuur is natuurlijk een extra dimensie die we hierbij kunnen betrekken.  We hebben daarom een cursus georganiseerd die is opgezet en wordt gegeven door  Frans van den Boom.

De cursus ziet er als volgt uit:

Maandagavond  26 februari : basistechniek van  de fotografie.  Mogelijkheden camera’s,  diafragma, sluitertijd enz.

Maandagavond  05 maart: creatief aan de slag.  Techniek, scherptediepte, compositie enz.

Zaterdagochtend  10 maart:  praktijk in een van de natuurgebieden van Nuenen c.a..

Maandagavond  19 maart:   napraten over de praktijk en  het  bespreken  van de ingezonden foto’s door middel van de computer en beamer.

De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 22.15 uur met een korte pauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De praktijkochtend is  van 9.00 uur tot 12.00 uur.  De lessen worden gegeven in de IVN –ruimte van het Klooster, Park 1 te Nuenen.  Het meenemen van de eigen digitale camera met handleiding is bij alle theorielessen  en praktijkdag nodig .

Aanmelding voor de cursus kan met een mailreactie naar  ivn-natuurfotografie@outlook.com   Met vermelding van uw  uw naam, volledig adres en telefoonnummer. ( IVN leden met opgaaf van lidmaatschapnummer)

De kosten van de cursus  inclusief cursusmateriaal, bedraagt voor niet leden  € 40,00
leden betalen € 35,00

Gelieve het bedrag te voldoen  vóór  aanvang van de cursus

op rekening nummer:  NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. penningmeester IVN Nuenen  o.v.v. cursus natuurfotografie voorjaar 2018. Deelname wordt  geregistreerd  na ontvangst van uw betaling .

Het maximaal aantal cursisten is 12 personen. Overige aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen gelden op volgorde van binnenkomst. Voor info : 0622754367

 

Algemene informatie

maandag 26 februari 2018 - 20:00 tot maandag 19 maart 2018 - 20:00
Locatie: 
IVN ruimte in Het Klooster
Park 1
5671 GA Nuenen
Nederland
Contactpersoon: 
Voor info : 06 2275 4367
Google Maps image