IVN Nuenen
Water
Op
maandag25nov201920:00

2 Natuurfilms van Cor Speek

Zoals bekend is onze ruimte beperkt tot een capaciteit van 50 personen en op last van de brandweer moeten we ons daar ook aan houden

Water en Vogels

In Spanje zijn meerdere overwinteringsgebieden. Het zijn vogels die niet doortrekken naar Afrika maar hier overwinteren. Een reden hiervoor is zachtere winters in Europa. Daarom verblijven ze steeds vaker in zuid Europa . In deze waterrijke gebieden is voldoende voedsel. Het zijn vaak beschermde gebieden die ook weer voor de nodige rust zorgen.  In de regio Andalusië  ligt Het Nationaal Park Doñiana. Het totaal aantal waargenomen vogels in de omgeving bedraagt circa 360 soorten, hier zijn er uiteraard een aantal dwaalgasten bij. Standaard zijn er miljoenen overwinterende vogels, voornamelijk watervogels en steltlopers uit het noorden. Maar ook in de omgeving van Roses liggen prachtige natuur parken.

Ook in Frankrijk ligt het natuurgebied  Le Teich. Dit Gebied ligt ten zuidoosten van het bekken van Arcachon.  Dit beschermde natuurgebied van 110 hectares in het hart van zoutwatermoerassen, lagunes, rietvelden, graslanden en bebossingen, een groot aantal wilde vogels onder. Niet minder dan 319 soorten, waaronder 88 broedvogels, zijn hier geteld door de jaren heen! Onder de trekvogels die hier neerstrijken noemen we de kraanvogel, de zilverplevier, de steltkluut en de kluut. De blauwe reiger, de grote zilverreiger, de ooievaar, de mantelmeeuw en ook de bergeend zijn soorten die hier het hele jaar door te vinden zijn.

Maar ook in Nederland zijn er volop waterrijke natuurgebieden. Zoals de Waddenzee, Oostvaardersplassen, Mosbulten hier zien we het belang van water in dit gebied. De laatste jaren staat deze plas droog. Bijna alle water gebieden in Nederland hebben te lijden onder deze lage waterstanden. Zo ook de Schoorkuilen, de Kwegt en de Banen het Beuven en tal van vennen op Strabrechtse heide, maar ook de drassige weides die in dit gebied liggen. Verspreid  door heel Nederland  liggen visvijvers met dichte rietkragen met daarin volop waterinsecten  maar ook amfibieën waarvan weer alle watervogels leven Net over de grens ligt in België de Luysen in dit gebied liggen meerder visvijvers. Maar ook in de directe omgeving van Geldrop waar de  Kleine Dommel maar Eindhovens kanaal stromen.

In al deze gebieden heeft Cor filmopnames gemaakt van de hierin levende watervogels.

Maar ook hun gedrag heb is volop kunnen bewonderen maar ook op film kunnen opnemen.

De film Water en Vogels is voorzien live geluid en met ingesproken tekst. Filmduur 45 min.

 

Natuurlijk Polen

In mei 2009 en 2017 bezochten leden van Vogelwerkgroep de Peel het Warta Nationaal Park en natuurgebieden in en rondom Osieczna. In 2009 en in 2017 heeft Cor Speek het Warta Nationaal Park bezocht.  In het park loopt een betonnen pad met een lengte van 5 km.  Hier vandaan heb je een prachtig overzicht op het natuurgebied. Het natuurgebied ligt zowel in Duitsland als in Polen. Tussen de moerassen, rietvelden en vennen  met rietkragen leven zwarte ooievaars, kemphanen, groenpootruiter,  knobbelzwanen, bosruiters meerkoeten, wilde- en krakeenden, groepen grauwe ganzen en ooievaars.

Aan de noordzijde van de Warta ligt het reservaat en aan de zuidzijde ligt een uitgestrekt graslandgebied dat grotendeels extensief beweid wordt met vleesvee.

In de rivierdalen en uiterwaarden van de Oder en de Warta bevinden zich veel beschermde gebieden die over het algemeen goed toegankelijk zijn; en waar vanaf allerlei insteekweggetjes vogels geobserveerd kunnen worden.  In de drassige weide leeft de kwartelkoning.

Zeearenden zijn volop aanwezig.  Het zijn majestueuze vogels; die tot de verbeelding spreken; hun vleugelspanwijdte is 2.40 meter.  Ook is dit het leefgebied van het wildzwijn.

Het niveau van het water in dit park stijgt gewoonlijk in de late herfst, maar ook in de maanden maart en april zijn de waterstanden hoog.

In Polen is de Warta-Monding het belangrijkste wetland voor 254 broedende, pleisterende watervogels. Voor veel vogelsoorten is dit gebied het belangrijkste broedgebied in Polen.                                                                         Het aantal broedende kraanvogels kent een stijgende lijn.

Osieczna ligt in het zuidwesten van Polen en is omgeven door visvijvers, een park en een groot meer. In het meer leven verschillende soorten futen, eenden en zwanen.

Visvijvers zijn voor watervogels een paradijselijke broedplaats. Tevens barsten ze van voedsel.

De rietkragen eromheen zijn veilige broed- en rustplaatsen. Hiertussen broeden de roerdomp, woudaapje, grote karekieten, en zelfs de kraanvogel.

Opvallend veel broedvogels zijn waar te nemen zowel in het bos als in de waterrijke omgeving.

De natuur in Polen is prachtig. Het Warta National Park en de weidse landschappen, maar ook de vogelrijke visvijvers in de omgeving van Osieczna hebben een grote indruk gemaakt. Het is voor alle tijden van de dag een goed gebied om vogels waar te nemen en ook landschappelijk en vegetatiekundig  zeer de moeite waard.

In al deze gebieden zijn filmopnames gemaakt van de hierin levende vogels.

De film Natuurlijk Polen is voorzien live geluid en met ingesproken tekst. Filmduur 45 minuten.

 

Algemene informatie

maandag 25 november 2019 - 20:00
Locatie: 
IVN ruimte in Het Klooster
Park 1
5671 GA Nuenen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image