Tussen Zeggen & Schrijvers 2018

Tussen Z&STussen Zeggen & Schrijvers

Nieuwsbrief april-mei 2018

 

Cursus Zangvogels 

Het is voorjaar en het zal u zijn opgevallen in de buurt dat vogels als merel en koolmees volop zingen. Er zingen nog veel meer vogelsoorten en vraagt u zich af welke soorten dat zijn? Samen met het IVN Alphen aan den Rijn hebben we een cursus georganiseerd die u laat kennismaken met veel voorkomende soorten die u rond het huis, in het park, langs het water of tijdens een wandeling kunt aantreffen. Naast merel, koolmees en huismus maakt u ook kennis met gemakkelijk te herkennen soorten als winterkoning, pimpelmees, tjiftjaf, rietzanger en kleine karekiet.

De cursus bestaat uit twee dinsdagavondavonden, op 10 en 17 april van 20-22 uur en twee excursies op zondagochtenden 15 en 22 april van 10-12 uur. Op 10 en 15 april verzamelen we bij gebouw de Stal, Kennedylaan 33a, 2421EM Nieuwkoop en
op 17 en 22 april bij gebouw de Vlinder, Burgemeester Bruinsslotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn. Kosten van cursussen en excursies bedragen  €8, u kunt ook voor één avond en één excursie inschrijven.
Aanmelden voor de cursus is noodzakelijk:
bij Liesbeth Bos, Alphen, em.bos@xs4all.nl , 06 12 88 35 74 of
bij Anneke Hudig, Nieuwkoop, a.hudig@ivn-nieuwkoop.nl , 0172 795019

Varen naar de reigerkolonies in ons plassengebied 

De Nieuwkoopse Plassen kent een aantal reigerkolonies. In het zuiden van het gebied bevinden zich twee kolonies waar de Blauwe Reiger broeden en één voor Purperreiger. De Blauwe Reigers zullen ongetwijfeld al hun eerste jongen laten zien en wanneer zij die komen voeren is dat een spektakel op zich. De eerste Purperreigers zullen waarschijnlijk ook te zien zijn, hebben wellicht al een partner gevonden en zijn dan nestmateriaal aan het verzamelen. Andere bijzondere waarnemingen zijn goed mogelijk: een ijsvogel, een koppel reeën of een Bruine Kiekendief. De vaartocht gaat over sprookjesachtige delen van de Nieuwkoopse Plassen en we varen met fluisterboten om van de stilte van dit gebied te kunnen genieten.
De excursie vindt plaats op zondag, 22 april van 10:00 - 12:30 uur. Vertrek vanaf café Watersport, Zuideinde 29, Nieuwkoop. Kosten: € 7,50 per persoon. Graag vooraf aanmelden bij Joop Verbruggen, mobiel: 06-51  86 05 25, tel. 0172-57 10 90 of via E-mailadres:  joopverbruggen@planet.nl

Werken in de heemtuin

De werkgroep heemtuin heeft de afgelopen maanden elke derde zaterdag in de maand in de tuin gewerkt. Met ingang van de zomertijd verandert dat in elke vrijdagavond vanaf 19:00 uur. Er is veel te beleven: bolgewassen staan al volop in bloei, zoals de narcissen, anemonen, holwortel en helmbloem. En er komt nog veel meer in bloei, zeker na een paar warme dagen.

Nederland zoemt

Zoem zoemHet gaat niet goed met de insecten in Nederland, misschien hebt u dat zelf al in uw tuin kunnen constateren. In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt daarom de eerste landelijke Bijentelling. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij ook beter helpen. U kunt ook meedoen met de telling. Dat is eenvoudig, ook als u niet zoveel van bijen weet.
Zie voor alle informatie de IVN website https://www.ivn.nl/bijentelling

Tuincursus

NarcisBij een wandeling door een willekeurige woonwijk valt het meteen op: veel bestrating en schuttingen. Steeds minder mensen hebben een mooie tuin, laat staan een natuurvriendelijke tuin. En dat laatste willen we graag als IVN. En het is zonder veel inspanning mogelijk zo'n tuin aan te leggen. Met bolgewassen, stinzeplanten en heesters die veel insecten trekken. En heel veel tijd behoeft een dergelijke tuin niet te kosten. We organiseren een cursus natuurvriendelijk tuinieren op dinsdag 8 en dinsdag 15 mei telkens van 20-22 uur. Docenten zijn Sonja Reuser en Marijke Akerboom, beiden zeer ervaren in de tuinaanleg. De cursus kost u als IVN'er €5. U kunt zich alvast aanmelden via het E-mailadres secretariaat@ivn-nieuwkoop.nl. Meer info volgt nog.

Samenstelling en redactie: werkgroep Communicatie