IVN Nieuwkoop
Vogels
maandag30nov2020

Wintertelling vogels bijzonder succesvol!

Zoals je in de bijlage kunt zien hebben we alle waarnemingen van de wintervogeltelling van medio november voor de omgeving van het Nieuwkoopse Plassengebied al weer verzameld en presenteren wij die  in het grote spreadsheet. De nieuwe waarnemers, Suzan van Steenwijk en George van Leeuwen hebben zich ook goed van hun nieuwe activiteit gekweten. Zij hebben de telling in de Polder Zevenhoven midden-oost weer voortgezet. Ondergetekende heeft samen met Hans Oostwouder de Polder Nieuwkoop Midden, waar Paul normaliter telt, afgelopen maandag geteld. De eerste telpositie het meest westelijke puntje van het parkje aan de rand van Buytenweg was echt raak. Een prachtig overzicht over de weilanden met Grauwe Ganzen vele Smienten en Meerkoeten en toen kwam er uiteindelijk ook nog die grote groep Kieviten vanuit Alphen aan en laat die nu precies ook daar landen. Dat werd dit maal het deelgebied et de meeste waarnemingen; 5.687.

Totaal hadden we nu 31.024 waarnemingen tegenover vorig jaar bijna 24.000 en dat was bijna het dubbele van onze oktober telling.

De bijzondere waarnemingen zien jullie weer genoteerd via de opmerkingen op het eerste blad van het spreadsheet. De 900 Goudplevieren en 3600 Kieviten mogen natuurlijk ook genoemd worden.