IVN Nieuwkoop
Vogels
zaterdag27feb2021

Winterse vogeltelling met leuke waarnemingen

Weer waren de waarnemers heel snel met het aan mij doorsturen van hun telgegevens. Ook mocht ik een aantal prachtige foto's krijgen van een ingevroren Fuut van o.a. Camilla, dochter van één van de aspirant excursieleiders van NM en natuurlijk van Wiel, die met Wijnand een mooie wandeling door het Ondiep had gemaakt en daarbij o.a. een Roerdomp konden vastleggen.

Ingevroren Fuut onder het ijs - C. van Wirdum

Wat betreft het tellen. 's-Morgens op tijd was het nog berekoud, maar later met het zonnetje vond ik het behaaglijk worden.
Sommigen hadden heel weinig waarnemingen, maar anderen scoorden hele leuke soorten, die genoemd mogen worden:

  • top waren de ca. 100 Kleine Zwanen en nog eens 10 Nonnetje door Wijnand en Dik op de Zuideinderplas
  • de 18 Wilde Zwanen door Cocky en Ben tussen Aarlanderveen en de Achttienkavels
  • een Groene Specht en 3 Houtsnippen door Toon en Dick aan de oost kant van Aarlanderveen
  • Bart en Martijn zagen tot twee keer toe een Slechtvalk in en nabij de Groene Jonker
  • Cees had in de Haeck o.a. 8 Goudhaantjes
  • Suzan had met George in de polder Zevenhoven midden-oost haar 545 Rietganzen
  • Totaal namen wij bijna 11.000 Kolganzen waar
  • Henk had maar liefst 10 Bergeenden aan het Zuideinde van Aarlanderveen.
  • In veel deelgebieden lieten de Buizerds zich niet zien, maar wel bij Paul, Suzan en Peter

In het totaal scoorden wij nu 30.579 vogels tenopzichte van 41.350 in januari en 34.085 vorig jaar.

Van welke soorten scoorden wij de hoogste aantallen?

 

 

 

 

 

vorig seizoen

op

midden februari

op

was dat

 

 

1

Kolgans

10.969

 

4

2.921

 

 

2

Smient

8.148

 

1

10.398

   

3

Grauwe Gans

2.862

 

6

2.218

   

4

Meerkoet

2.818

 

7

1.984

   

5

Wilde Eend

1.450

 

8

932

   

6

Spreeuw

1.106

 

5

2.901

   

7

Rietgans

550

 

6

1.937

   

8

Stormmeeuw

390

 

2

4.804

   

9

Knobbelzwaan

281

 

 

292

   

10

Kauw

268

 

 

447

   

 

Kokmeeuw

151

 

3

3.332

   

 

Kievit

0

 

9

644

 

 

 

slobeend

15

 

10

454

 

 

Vorig seizoen was het regen en storm.

Geniet verder van bijgesloten overzicht, allen weer heel veel dank voor jullie inzet en tot het weekend van 13/14 maart a.s. voor een volgende telling.

Joop Verbruggen (vogelwerkgroep IVN Nieuwkoop)