IVN Nieuwkoop
Vogels
woensdag28mrt2018

Vogels tellen koud & guur

 

Ja, het was voor de meesten de laatste wintervogeltelling van dit seizoen, maar wat was het ontiegelijk koud met die snijdende oosten wind.
Begrijpelijk en niet onverstandig was het danook, dat diverse waarnemers maar naar de maandag waren uitgeweken met iets minder wind en meer zon.
Toch lieten onze vogels duidelijk voorjaarsverschijnselen zien: de weidevogels, categorie 6 waren weer in behoorlijke aantallen aanwezig. Velen zagen hun eerste Tureluurs en Joop Pieterse met de Barten zagen zelfs rondom De Kous 41 Kemphanen.KemphaanVeelal natuurlijk trekkers, die net zijn gearriveerd en of doortrekken of eerst aansterken en daarna hun broedlocatie op gaan zoeken. 
70 Futen was ook weer een hele hoge score.Ook zaten de vogels al veel meer verspreid en was de paarvorming al veelvuldig te zien. Opvallend was ook dat in de hele Meije een beetje meer in de luwte duidelijk soorten werden waargenomen, die je daar ander niet zo veel ziet.
o.a. Smienten en Krakeenden. De Buizerds vonden het kennelijk te koud. We hadden er slechts 19 met zijn allen. De Wilde Zwanen, niet ver van het Haasje, waren een hele leuke waarneming van Lisette. Helaas kon zij de halsringen niet goed aflezen, maar Paul, die dit later ook nog eens is gaan bekijken lukte dat ook niet. Al met al toch een hele leuke telling met ruim 32.000 waarnemingen. Alle waarnemers weer heel hartelijk dank voor de tellingen van dit seizoen en ik hoop volgend seizoen weer op jullie te mogen rekenen.
Op hen, die een monitoring gebied hebben, reken ik natuurlijk ook nog in het weekend van 14/15 april voor de april telling en
zij, die het een uitdaging vinden ook in april nog hun deelgebied nog eens te checken fantastisch. SOVON is er blij mee!

Download spreadsheet

Wintervogelstellen 2017-2018

Met vriendelijk groet,
Joop