IVN Nieuwkoop
Vogels
maandag01apr2019

Uitnodiging Vogelwerkgroep

Uitnodiging vergadering Vogelwerkgroep op maandag 1 april 2019,
20:00 - 22.30 uur in de Stal, Kennedylaan 33 A, Nieuwkoop.

 

Beste waarnemers,
Met in het totaal 24.195 waarnemingen warem de tellingen in maart zeker geen topper zoals de wintervogeltelling van februari.
Weliswaar liet Bert Post, die normaliter De Haak telt vanwege griep afweten, maar dat resultaat had het totale aantal waarnemingen niet veel hoger gebracht.
Nee, van de 17.266 Kolganzen waren er nog maar 334 en het aantal Smienten van 14.711 was gereduceerd tot 6.775.

Soorten die het meest werden waargenomen waren:

  Nu in de omgeving   in februari
  van Nieuwkoop   was dat
1 Smient 6.775   14.711   2
2 Kokmeeuw 3.955   5.352   4
3 Spreeuw 3.528   6.199   3
4 Stormmeeuw 2.796   2.845   6
5 Wilde Eend 987   1.385   8
6 Meerkoet 918   1.461   7
7 Grauwe Gans 734   3.487   5
8 Wulp 474   460    
9 Kauw 456   545   10
10 Kievit 409   985   9
  Kolgans     17.266   1

Ondanks het matige weer met die harde wind werd het voorjaar toch duidelijk aangekondigd door o.a.:

  • 221 Grutto's

  • 327 Scholekster

  •   12 Tureluurs

  • een Bruine Kiekendief op de Zuideinderplas

  • en de eerste Tjiftjaffen op de Bovenlanden

Op de eerste pagina, de verzamelpagina, zie je met de opmerkingen de bijzondere waarnemingen en op de veramelpagina van maart, mogen jullie zelf proberen te vinden welke waarneming eigenlijk ook nog als voorjaarsbode genoemd had moeten worden.

BijlageGrootte
Office-werkbladpictogramWintervogels maart 201946 KB

Allen maar weer heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor het afgelopen seizoen en een speciaal woord van dank aan:

  • Lisette Kromwijk, die met Anne Lise de polder Nieuwkoop midden telde. Helaas wordt het voor hen, ondanks hun plezier in deze tellingen, te veel om dit heel vanuit Gouda vol te houden.
    Zij stoppen er dan ook mee en Paul gaat waarschijnlijk nu deze polder weer monitoren.

  • Ook Jos Pouw, die al weer een aantal jaren de polder Zevenhoven midden-oost geteld heeft gaat er helaas mee stoppen. Jos heeft het te druk, maar houdt goede herinneringen aan de wintervogeltellingen over en sluit niet uit over een aantal jaren zijn diensten weer aan te bieden.

Lisette, Anne, Jos en Josephine heel hartelijk dank voor jullie inzet voor deze tellingen.

Heeft iemand onder zijn bekenden mensen, die wellicht bij onze wintervogeltellingen willen komen helpen, dan hoor ik het graag en gaan we kijken waar we wie in kunnen delen.

Rest mij jullie allen te wijzen op de uitnodiging van Paul voor de vogelwerkgroepavond maandag a.s. 1 april in De Stal.

Met vriendelijk groet,

       Joop