IVN Nieuwkoop
Vogels
maandag22mrt2021

Opvallende terugkeer van onze weidevogels

Beste waarnemers en belangstellenden,

Weer waren de meeste waarnemers heel snel met het aan mij toesturen van hun telresultaten en van een paar mensen kreeg ik het omgaand na een klein duwtje. Maar liefst 37.826 waarnemingen t.o.v. 21.504 vorig jaar. Dat is ook duidelijk te zien in onderstaand lijstje van meest waargenomen soorten:

 

 

 

 

 

vorig seizoen

op

midden maart

op

was dat

 

1

Smient

13.935

 

2

4.885

 

2

Kokmeeuw

4.704

 

3

1.816

 

3

Stormmeeuw

4.588

 

1

5.928

 

4

Kolgans

4.504

 

 

219

 

5

Spreeuw

2.183

 

4

1.713

 

6

Grauwe Gans

1.086

 

7

932

 

7

Meerkoet

1.016

 

6

969

 

8

Wilde Eend

851

 

9

518

 

9

Grutto

573

 

8

552

 

10

Kievit

545

 

 

128

 

 

Wulp

313

 

5

1.122

 

 

Slobeend

256

 

10

385

 


Meest opvallend was dat de Smienten er nog in grote aantallen waren. O.a. 4.387 in de Groene Jonker en 3.500 op de Zuideinderplas.
De Meeuwen waren ook duidelijk al weer aanwezig, waarschijnlijk door het op vele plaatsen uitrijden van mest.
Leuk was ook dat die Kokmeeuwen al weer de volledige zwarte kop terug hadden.
Gelukkig waren er nog wel 4.504 Kolganzen, maar het aantal Grauwe was wel heel sterk gereduceerd.
Opvallend was de terugkeer van onze weidevogels; 573 grutto's, 545 Kieviten, 313 Wulpen en nog eens 154 Scholeksters en de eerste Tureluurs.

Andere vermeldenswaardige waarnemingen waren:

  • in diverse deelgebieden ook één of twee Halsbandparkieten
  • in en of rond de Groene Jonker ook nog een Lepelaar, 4 Bontbekplevieren en een Roodborsttapuit
  • in de polder De Haeck twee Zwartkopmeeuwen, een IJsvogeltje en 4 Goudhaantjes

Geniet verder van dit bijgesloten totaaloverzicht en verder heel hartelijk dank voor jullie inzet voor dit seizoen en ik hoop op jullie allen in het najaar weer een beroep te mogen doen. Voor hen die één of meerdere monitoring gebieden hebben hoop ik in het weekend van 17/18 april a.s. te mogen rekenen.


Met vriendelijk groet,

Joop Verbruggen (vogelwerkgroep IVN Nieuwkoop)