IVN Nieuwkoop
IVN
donderdag26apr2018

Nieuwsbrief leden

Geen werkavond heemtuin vrijdag 27 april

In de periode april tot september werken we elke vrijdagavond vanaf 19:00 uur in de heemtuin. Komende vrijdagavond is dat op 27 april, dat is Koningsdag. Om iedereen in staat te stellen de festiviteiten bij te wonen, werken we die vrijdagavond niet in de heemtuin. De daarop volgende vrijdagavond is het 4 mei, Dodenherdenking. We werken dan wel, om 20:00 uur onderbreken we de werkzaamheden en nemen twee minuten stilte in acht. 

Werkdag natuurspeeltuin zaterdag 28 april

In de natuurspeeltuin is net als in de heemtuin altijd werk. Het grote onderhoudswerk hebben we in de afgelopen winter kunnen doen, in de zomer doen we ander werk. Bijvoorbeeld maaien in het bosplantsoen. Dat is nodig, want de bomen zijn nog klein en dreigen door het opgroeiende gras en de plantengroei te verstikken. Daarom gaan we die zaterdag maaien. Dat is zwaar werk, gelukkig hebben we Ben en Jaap, die niet alleen sterk zijn, maar ook gediplomeerd om dat werk te doen. Het opruimen van het maaisel is licht werk en diploma's zijn niet nodig. Komt u ook helpen? We starten om 09:00 in de Stal met koffie/thee, pauze om 11:00 uur, ca. 13:00 uur einde werkzaamheden. 

Cursus diervriendelijk tuinieren

Vindt u het ook belangrijk dat in uw tuin vogels, vlinders en andere kleine dieren zijn te zien? En u wilt weten wat u daarvoor moet doen? Dan kunnen we u onze cursus diervriendelijk tuinieren aanraden. De cursus bestaat uit twee avonden van 20-22 uur op de dinsdagen 8 en 15 mei in ons verenigingsgebouw de Stal, Kennedylaan 33a, Nieuwkoop. 

VlinderDe eerste avond behandelt het belang van diervriendelijk tuinieren en het voorkomen van vogels in de tuin. Tijdens de tweede avond komt het bijzondere leven van vlinders, bijen, wespen en andere insecten aan de orde en bespreken we hoe belangrijk insecten zijn. En niet te vergeten: hoe kunnen we onze tuin zo inrichten dat vogels, amfibieën en insecten daarin een plek kunnen vinden. Welke bomen, heesters en planten horen daarbij?  En kost een dergelijke tuin veel tijd? 
De cursus kost €10 als lid van onze vereniging. Aanmelding kan via het E-mailadres secretariaat@ivn-nieuwkoop.nl of telefonisch via Anneke Hudig, telefoon 0172-795019.

Twee bijzondere excursies

Ons IVN-lid Jick Brandes is onder andere actief bij de bescherming van weidevogels. In dat verband vragen we alvast uw aandacht voor twee excursies die hij zal leiden. 
De eerste vindt plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. We gaan dan dauwtrappen. Dat betekent dat we vroeg beginnen: 07:00 uur bij het Pietersenpad, voorbij Uitweg 27 in Woerdense Verlaat. De tweede excursie is op maandag 21 mei (tweede Pinksterdag), we starten dan bij de parkeerplaats de Roerdomp van de Groene Jonker om 09:00 uur. Uitgebreidere informatie volgt nog. Noteert u deze datums alvast in uw agenda?