IVN Nieuwkoop
Natuur in de Buurt
zaterdag19mrt2022

Nieuwe nestkastjes voor de vogels in Ter Aar

132 kinderen van de nieuwe basisschool IKC De Vaart in Ter Aar waren maandag 14 maart jl. zeer actief bezig met het maken van nestkastjes.

Dit evenement was een samenwerkingsverband tussen de school, de gemeente en IVN Nieuwkoop.

Het plan was vorig jaar al geboren n.a.v. gesprekken met Yvonne Vellekoop, Wilma van der Ster van de BSO in Ter Aar en de schoolleiding over mogelijke gezamenlijk te organiseren activiteiten voor de schooljeugd en de kinderen van de BSO. 

Deze school is onderdeel van een nieuw multifunctioneel complex waarin naast de basisschool, een fusie van drie basisscholen (Het Kompas, De Vosseschans en de Fontein), ook kinderopvang, buitenschoolse en peuteropvang zijn gehuisvest. Daarbij is er ook een sporthal en een bibliotheek.

Dit gebouw heeft dus een geweldige sociale functie binnen re regio.

En omdat deze accommodatie zich dicht bij de natuur bevindt is het bij uitstek een goede plek om van daaruit buiten in de natuur activiteiten te organiseren.

Maar het maken van de nestkastjes was dus een mooie binnenactiviteit om mee te beginnen.

Yvonne had geregeld dat bewoners van Ipse de Bruggen de bouwpakketten zouden maken welke door de leerlingen op deze maandag in elkaar gezet onder leiding van o.a. Yvonne Vellekoop, Wilma van der Ster, Ria van Helder en Paul van Hoek. Het bouwen van de nestkastjes vond plaats in het mooie nieuw handenarbeidlokaal. Per begeleider kwamen er steeds twee kinderen om een nestkastje in elkaar te timmeren en klaar te maken om ergens te worden opgehangen. Zo’n 80 nestkastjes zijn er die dag gemaakt. 

Wethouder Antoinette Ingwersen kwam nog langs om te kijken hoe deze activiteiten enthousiast door de kinderen werden ontvangen. Ze merkte op dat dit voorbeeld naar meer smaakte en ze was ook zeer content door de samenwerking tussen de school, die de kosten voor de te gebruiken materialen betaalde en IVN Nieuwkoop. 

De nestkastjes zullen door de gemeente op verschillende locaties in de diverse kernen worden geplaatst.

Toen het idee werd geopperd dat enkele webcams in de nestkastjes wel interessant zou zijn voor de leerlingen om het broeden van de vogels te volgen deelde Antoinette ons mee dat zij zou kijken wat er financieel mogelijk was. Dit zou dan zijn voor enkele nestkastjes die vlakbij de school zullen worden opgehangen.

’s Middags werden de activiteiten nog een keer dunnetjes bij de BSO overgedaan.

Het was een zeer succesvolle eerste stap in de samenwerking tussen medewerkers van de BSO, school De Vaard, de gemeente en IVN Nieuwkoop.

Jammer genoeg kunnen er geen foto’s van de activiteiten worden getoond, dit i.v.m. de privacy.