IVN Nieuwkoop
IVN
donderdag13mei2021

Natuurgidsenopleiding

Wie helpt ons de natuurgidsenopleiding samen met IVN Alphen weer mogelijk te maken?

In 2019 en 2020 hebben de IVN afdeling Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop gezamenlijk een natuurgidsenopleiding opgezet. Helaas  zag de organisatie door het uitbreken van de corona- pandemie zich genoodzaakt deze opleiding voortijdig stop te zetten. Een van de elementen die van cruciaal belang is om in groepsverband buiten de natuur te kunnen beleven en dat is digitaal niet goed mogelijk. 

De organisatie en coördinatie van deze opleiding lag in handen van Gerda Bonninga uit Alphen aan den Rijn en Hans Blom uit Nieuwkoop. Zij deden dit samen met een begeleidingsteam.

Bij het IVN Alphen aan den Rijn wil men graag de opleiding in 2022 opnieuw opstarten. Het IVN Nieuwkoop wil dit ook graag. Gerda Bonninga van IVN Alphen aan den Rijn wil dit echter niet alleen doen. 

Vanwege de goede ervaringen in de samenwerking tussen de twee afdelingen heeft men om die reden wel graag hulp van het IVN Nieuwkoop. Gevraagd is of Nieuwkoop één of meer mensen zou kunnen leveren die naast drie personen van het IVN Alphen zorg kunnen dragen en willen dragen voor het coördineren van het geheel. 

Ook wordt er geprobeerd de tijdsinvestering van de coördinatoren zo goed mogelijk te verdelen en af te stemmen, zodat je niet elke week aanwezig behoeft te zijn.

We zoeken één of meer mensen die gezamenlijk de coördinatierol invullen voor de natuurgidsenopleiding.

Wat heb je nodig om deze rol te kunnen vervullen?

Behalve dat je samen met het team coördineert ben je voor Nieuwkoop de contactpersoon voor de organiserende afdeling. Onderwijservaring, organisatievermogen en beschikbare tijd die je hier aan kunt en wilt spenderen zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan.  Doordat het team uit meerdere personen bestaat kan de tijdsbesteding in onderling overleg worden ingevuld. 

Waarom is een natuurgidsenopleiding van belang voor onze afdeling?

Een vergrijzende vereniging heeft om te kunnen blijven bestaan aanwas nodig.  Een natuurgidsenopleiding in de directe omgeving die eenmaal in de drie of vier jaar wordt georganiseerd levert gemotiveerde IVN’ers op die op hun beurt weer nieuwe mensen kunnen interesseren om met de natuur kennis te maken. Daarmee kunnen we goed invulling geven aan onze doelstellingen.  

Kijkend naar de laatste natuurgidsenopleiding mag ik concluderen dat dit voor IVN Nieuwkoop een aantal nieuwe actieve IVN’ers heeft opgeleverd. 

Ben je geinteresseerd?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen stuur mij dan een mail of zoek telefonisch contact.

De voorzitter,
Jaap Verlare
0172-574710
j.verlare@hetnet.nl