IVN Nieuwkoop
Vogels
zaterdag28mrt2020

Meer vogels, maar minder smienten en spreeuwen geteld in Nieuwkoop

Het totaaloverzicht van de vogels die alle enthousiastelingen gespot hebben is indrukwekkend. De vogels worden al jaren geteld in de Nieuwkoopse Plassen. Ook dit winterseizoen tot half maart waren de vrijwilligers van de vogelwerkgroep van IVN Nieuwkoop weer zeer actief. Helaas is de Zuideinderplas en zijn de zuidelijke Meijegraslanden afgelopen keer niet geteld.
Tijdens de afgelopen telling (half maart) waren de weidevogels volop teruggekeerd; 1.122 Wulpen en 552 Grutto's werden er al weer waargenomen. En ook maar liefst 63 Futen.
De Wilde eenden lieten zich moeilijk te tellen. Velen scharrelden als toekomstig paartje verspreid door de weilanden op zoek naar een geschikte broedplek.
Daarnaast was er zondagmorgen een fors windje voorspeld, maar dat bleek weer bijna een voorjaarsstorm te zijn, zodat vele vogels zich ook weer aardig hiervoor schuil hielden.
Totaal telden we het afgelopen seizoen toch maar weer 21.504 vogels t.o.v. 24.195 een jaar terug.
Soorten die het meest voorkwamen waren in volgorde:

 

 

 

 

 

 

 

 

t/m maart 2020

 

t/m maart 2019

 

 

1

Stormmeeuw

5.928

 

4

2.796

 

 

2

Smient

4.885

 

1

6.775

   

3

Kokmeeuw

1.816

 

2

3.955

   

4

Spreeuw

1.713

 

3

3.528

   

5

Wulp

1.122

 

8

474

   

6

Meerkoet 

969

 

6

918

   

7

Grauwe gans

932

 

7

734

   

8

Grutto

552

 

 

221

   

9

Wilde eend

518

 

5

987

   

10

Slobeend

385

 

 

174

   


 

Wat viel extra op?

  • een lepelaar en 6 Tureluurs gespot tussen Aarlanderveen en de Achttienkavels.
  • In een nieuw gebouwd kapschuurtje aan de Achtienkavels een Kerkuil.
  • In polder de Haak een Slechtvalk en twee Velduilen.
  • in de oostelijk Meijegraslanden een mannnetje Blauwe Kiek.
  • 6 Tureluurs, 14 in de Groen Jonker, 2 oostelijk van Aarlanderveen en
    2 aan de Achtermiddenweg.
  • in de Groene Jonker ook nog eens 15 Kluten.
  • Ook werd het voorjaar aangekondigd door de eerste Boerenzwaluwen, Tjiftjaffen, Rietgorsen en Rietzanger.
  • daarnaast viel mij o.a. nog op dat we dit keer meer Grote Zilverreigers hadden dan Blauwe. Maar liefst 9 net ten oosten van Nieuwkoop.


Dan allen weer heel hartelijk dank voor alle inzet het afgelopen seizoen, want dit is de laatste telling in alle gebieden.
In het weekend van 18/19 april is er nog wel een telling in de monitoring gebieden, te weten: de Zuideinderplas, de Meijegraslanden, De kous en Groene Jonker en polder de Haak.

Joop Verbruggen

PS: Verder nog een oproep aan allen, die willen helpen bij de broedvogelmonitoring en nieuwe wintervogeltellers voor het volgende seizoen. Meld u bij IVN Nieuwkoop tav Joop Verbruggen.