IVN Nieuwkoop
Landschap
donderdag31jan2019

Knotten 2 februari 2019

Knotnieuws februari

De eerst volgende werkdag is bij Clazing in de droogmakerijen Zevenhoven en Nieuwkoop. Op het landje aan de Dorpsstraat zijn de knotbomen er aan toe om geknot te worden, ook bij de boerderij is het nodige te zagen. 

Op oude kaarten is in een uithoek waar nu de Nieuwkoopse droogmakerij is een plek aangeduid als Ruygeborch. In Zevenhoven is er een straat naar vernoemd en in Nieuwkoop een natuurgebied. Wie weet waarom in Zevenhoven de naam Ruygenborch wordt gebruikt en in Nieuwkoop Ruygeborg? 

Er is vorige werkdag in het bosje van boer langs de Milandweg heel wat gepresteerd. De slootkanten zijn boomvrij gemaakt, de wilgen afgezet en er zijn enkele grote open plekken gemaakt. Het bosje kan er weer een paar jaar tegen. 

Ongeveer 20 jaar geleden werd er door een paartje zeearenden een broedpoging gedaan in de Oostvaardersplassen. Sensatie in de vogelaarswereld en omstreken!
Via bemiddeling van een stagiaire zijn wij naar de Oostvaardersplassen getogen om een echte zeearend in Nederland te kunnen zien. Het lukte nog ook, de enorm grote vogel vloog een ereronde voor ons en ging op een dooie boom zitten. Voor de rasvogelaars onder ons was dat een emotionele belevenis. 
Vijf jaar later was er een broedgeval in de Oostvaardersplassen. Inmiddels zijn er in 
Nederland tien broedplekken van de zeearend. De kans dat het buiten die broedplaatsen een zeearend tegen zou komen is dus niet zo bar groot. 
De laatste jaren komt er een (meestal jonge) zeearend na de winter een tijdje naar de Nieuwkoopse Plassen. Ondanks het formaat van de vogel wordt hij of zij maar door een enkeling gezien. Een paar dagen voor de vorige werkdag ging een van onze werkers van het eerste uur een luchtje scheppen in de Groene Jonker en liep daar zo maar een zeearend tegen het lijf, zijn dag was weer goed, wie had dat twintig jaar geleden durven dromen? 

Tot zaterdag 2 februari. 
Verzamelen bij de boerderij op het Laantje 2 in Zevenhoven 

Jan Vork 


Knotten feb 2019