IVN Nieuwkoop
Landschap
maandag08okt2018

Knotseizoen begonnen

Zaterdag 6 oktober begonnen we met het nieuwe knotseizoen. Als eerste klus snoeiden wij de leilinden voor de boerderij van Van der Horst aan de Westveensekade. Aan de kant van de Kromme Mijdrecht moet vanaf het dijkje gewerkt worden. Opletten dus dat de ladders vlak en stabiel staan. Op het dijkje kunnen fietsers, wandelaars langskomen. Ook is er kans dat er een brommobiel o.i.d. langs moet. Op de laatste werkdag in maart zijn al enkele bomen aan de voet van de dijk weggehaald. Als wij er tijd voor hebben mogen de laatste ook weg. Het waterschap duldt, terecht, geen opgaande bomen op of aan het smalle dijkje. In Westveen zijn veel knotbomen en nog meer hakhout. Er is dus volop werk voor iedereen.

Ruimte voor de natuur
De natuur in de polder Westveen gaat een duwtje in haar rug krijgen. Er wordt gekeken hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden en hoe watervogels en otters het er naar hun zin gaan krijgen. Veenweiden Gouwe Wiericke heeft een plan gemaakt en gaat dat binnenkort aan de omgeving voorleggen. De polder Westveen ligt ten noorden van Woerdense Verlaat tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht. De polder maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & de Haeck.

Historisch landschap
Westveen is een veenweidelandschap dat nauwelijks is veranderd in de laatste eeuwen. Een echt historisch landschap. Het halfopen landschap van weide, open water en bospercelen is karakteristiek voor deze veenpolder. Vanaf verschillende paden in en rond Westveen is de ontginningsstructuur goed te herkennen.

Leefgebied voor reigers en otters
Met eigenaren in het gebied wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om in Westveen de natuurkwaliteit te verbeteren en het gebied op die manier geschikt te maken als leefgebied voor de grote zilverreiger, de purperreiger en de smient. Dit kan door de waterkwaliteit te verbeteren en door de water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Als de waterkwaliteit verbetert, profiteren ook veel andere planten en dieren daarvan, zoals de otter.

Resultaten zichtbaar aan landschap en waterkwaliteit
Doormiddel van snoeien, zagen en ruimen leveren wij een aandeel in het in stand houden van het landschap in Westveen. Als de waterkwaliteit ook weer als vanouds wordt, is Westveen echt een natuurgebied met visotters.
10 jaar geleden stond in de uitnodiging voor het knotten het volgende: Het water in de Nieuwkoopse plassen is nu weer schoon genoeg. Het sterk toegenomen autoverkeer is nu het grootste probleem om de reislustige viseters terug te krijgen. Gelukkig kunnen we nu zeggen dat dankzij het werk aan het landschap en de verbeterde waterkwaliteit de visotters terug zijn in Nieuwkoop. En ze zijn in de (nabije) toekomst van harte welkom in Westveen.