IVN Nieuwkoop
Vogels
zaterdag27nov2021

Bijzondere waarnemingen tijdens de wintervogeltelling Nieuwkoopse Plassengebied

Beste waarnemers en belangstellenden,

Zoals je in de bijlage kunt zien zijn alle waarnemingen van de wintervogeltelling van medio november voor de omgeving van het Nieuwkoopse Plassengebied al weer verzameld en presenteren wij die in het grote spreadsheet. Het was even wat regelen met Paul van Hoek nog op één van onze waddeneilanden en Bart Pieter nog niet voldoende hersteld om zelf te gaan tellen. Onze oud-teller, Jos Pouw heeft het gebied van Paul geteld en ik heb met Peter Kampf de Kous en de Groene Jonker voor onze rekening genomen en zo is er toch weer in alle gebieden geteld.

Totaal hadden we dit keer 27.316 waarnemingen t.o.v. 31.024 in november 2020, maar wel het dubbele van onze oktober telling.

Bijzondere waarnemingen waren de Visarend, die Hans en Sylvia in de oostelijke Meijegraslanden zagen. Het was puzzelen want hij zat behoorlijk ineen gedoken, maar liet toch zijn oogstreep zien.
Ook vermeldenswaardig was het mannetje Blauwe Kiekendief, die Suzan en George scoorden.
En de 5 Goudhaantjes, 20 Sijzen en een Cetti's zanger.

Meest voorkomend waren dit keer in onze deelgebieden:

 

Midden november rondom

 

vorig seizoen

 

Nieuwkoop

 

was dat

1

Smient

8.663

 

7.387

 

op  1

2

Kievit

3.622

 

3.600

 

op  3

3

Spreeuw

3.080

 

5.159

 

op  2

4

Meerkoet

2.410

 

2.212

 

op  5

5

Grauwe Gans

2.088

 

2.273

 

op  4

6

Wilde Eend

1.115

 

1.199

 

op  8

7

Kokmeeuw

982

 

2.142

 

op  6

8

Kolgans

977

 

689

 

op 10

9

Krakeend

801

 

395

 

op  ??

10

Stormmeeuw

580

 

1.392

 

op  7

 

Goudplevier

300

 

900

 

op  9


Verder mogen jullie zelf bovenstaand lijstje bestuderen en bijgesloten spreadsheet.

Wintervogeltelling 2020-21

Webversie Wintervogeltelling 2020-21


Allen weer heel hartelijk dank voor jullie grote inzet en op naar de volgende telling in het weekend van 18/19 dec. a.s.

Met vriendelijk groet,

       Joop