IVN Nieuwkoop
Natuur in de Buurt
Op
zaterdag18jan202009:00

Woekeraars op de Zanddijk

Komt u helpen de Heemtuin onderhouden?

In de heemtuin bootsen we in het klein de omringende landschappen na.

Zoveel verschillende biotopen op een beperkte oppervlakte vraagt soms om lastige keuzes. Na een zomer van groei en bloei lag de zanddijk er nogal verruigd bij. Prima voor de natuur zou je zeggen. En dat is ook zo. Toch besloten we om in te grijpen. Wanneer de dijk teveel verruigd, raken we de meest kwetsbare soorten kwijt. Uit ervaring weten we dat heermoes, brandnetels en grassen de overhand krijgen. Niet bepaald de meest aantrekkelijke begroeiing voor een heemtuin.Muskuskaasjeskruid
Enkele jaren geleden zijn deze woekeraars al eens uit de zanddijk verwijderd en is het zand aangevuld. Het was de bedoeling om zo een leefomgeving te creëren voor een- en tweejarige planten. Om een blijvende groeiplaats aan deze soorten te bieden moet de bodem regelmatig omgewoeld worden waardoor er kale plekken ontstaan. Doe je dat niet, dan ontstaat er een vegetatie van overblijvende ruigtekruiden en later van struiken en bomen.
Ook in de natuur kom je een- en tweejarige soorten voornamelijk tegen op plaatsen waar de bodem verder onbegroeid is. In akkers, heidevelden en zandverstuivingen zorgt de mens voor de juiste omstandigheden. In de natuur ontstaan gebieden met kale grond door water, wind en het gegraaf van dieren.
De meest dynamische gebieden in ons land zijn de duinen en de uiterwaarden langs de grote rivieren. Tenminste, wanneer er niet te vaak door de mens wordt ingegrepen. Bij hoog water spoelen er dan stukken duin weg en op andere plaatsen ontstaan nieuwe duinen. Ook door stuivend zand ontstaan kale plekken die geschikt zijn als vestigingsplaats voor een- en tweejarige soorten.

Waar wind en water niet voor een onbegroeide bodem zorgen, doen dieren dat. Wilde zwijnen kunnen hele gebieden omwoelen en zo geschikte milieus maken, maar ook dassen, vossen, konijnen en mollen zorgen door hun gegraaf voor de juiste groeiomstandigheden voor een- en tweejarigen.
Zoveel natuurlijke dynamiek kunnen we in de heemtuin niet verwachten. Hier zorgen we zelf voor het ontstaan van stukken onbegroeide bodem. De afgestorven plantenresten op de dijk hebben we afgemaaid. Ongewenste soorten zijn gerooid en afgevoerd. De dijk ligt er nu een beetje kaal
bij, maar dat zal in het voorjaar snel veranderen. De groeiomstandigheden zijn nu immers optimaal voor de soorten die we er graag zien. Gehakkelde Aurelia
Bovendien is een bloemenrijke zanddijk,die een groot deel van de dag in de zon ligt, een aantrekkelijk leefgebied voor veel insecten zoals dagvlinders en hommels. Solitaire bijen treffen
het helemaal goed. Direct naast de zanddijk staat een prachtig
bijenhotel.


De volgende werkdag is op zaterdag 18 januari 2020.
Rond 9:00 uur beginnen we met koffie in “De Stal”.

Peter Pieterse

Algemene informatie

zaterdag 18 januari 2020 - 09:00 tot 13:00
Locatie: 
De Stal / Heemtuin
Kennedylaan 33a
2421 EM Nieuwkoop
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image