IVN Nieuwkoop
Vogels
Vanaf
zaterdag14dec201909:30

Wintervogels tellen

Wintervogels

Beste waarnemers,

Zoals je in de bijlage kunt zien hebben we alle waarnemingen van november 2019 weer verzameld. Gelukkig hebben we met mooi droog weer kunnen tellen, maar de handschoenen waren wel nodig met die eerste winterkoude.

Het totaal aantal waarnemingen van bijna 24.000 was duidelijk al weer heel wat beter als in oktober, maar nog steeds eigenlijk heel matig.
De bijzonder waarnemingen zien jullie weer genoteerd via de opmerkingen en daar springen de 3 Blauwe Kiekendieven en de Visarend natuurlijk heel duidelijk uit.

De Zwarte Zwaan zal wellicht een tam exemplaar zijn, die bij één van de woningen thuis hoort, maar nu nog Zwaluwen is ook niet normaal.
Ook heel bijzonder is het hele grote aantal Wintertalingen van 2.384. 

Meest voorkomend waren dit keer in onze deelgebieden:

Nu in de omgeving

 

vorig jaar

 

van Nieuwkoop

 

was dat

1

Smient

4.788

 

3.160

 

3

2

Grauwe Gans

3.183

 

3.621

 

1

3

Wintertaling

2.384

 

300

 

 

4

Kievit

1.901

 

1.343

 

7

5

Meerkoet

1.568

 

1.720

 

6

6

Kolgans

1.421

 

1.989

 

4

7

Spreeuw

1.412

 

3.278

 

2

8

Wilde Eend

1.275

 

1.971

 

5

9

Kokmeeuw

1.154

 

484

 

10

10

Stormmeeuw

1.113

 

508

 

9

11

Slobeend

437

 

627

 

8

Verder mogen jullie zelf in bijgesloten spreadsheet andere leuke waarnemingen proberen te ontdekken.


Wintervogeltelling november 2019

Allen weer heel hartelijk dank en op naar de volgende telling in het weekend van 14/15 december. a.s.

Met vriendelijk groet,

       Joop

Algemene informatie

zaterdag 14 december 2019 - 09:30 tot zondag 15 december 2019 - 12:30