IVN Nieuwkoop
Landschap
Op
zaterdag19okt201909:00

Verwijderen van riet en waterdrieblad langs de houtkade

Een goed plan en mooi onderhoud brengt diversiteit

Voor het onderhoud van de heemtuin is de zomerperiode alweer voorbij. Op de derde zaterdag van oktober begint het winterprogramma. We werken dan tot eind maart iedere derde zaterdag van de maand. Helpt u regelmatig mee?

Het werken op de maandagochtenden blijft ook in de winterperiode doorgaan. Aan het einde van deze zomerperiode kunnen we constateren dat het onderhoud goed verlopen is. Alle geplande werkzaamheden zijn keurig op tijd uitgevoerd. Wat daarbij enorm geholpen heeft, is de bijdrage
van de maandagochtendgroep. Wanneer we op vrijdagavond gemaaid gras of hopen slootvuil achterlieten, dan bleek dat de volgende vrijdag keurig afgevoerd te zijn. Bovendien werd ook het onderhoud van de
paden voornamelijk op de maandagen uitgevoerd. Een ideale aanvulling op de traditionele vrijdagavonden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het verwijderen van riet en waterdrieblad langs de houtkade. Een heel pittige klus waaraan ook de maandaggroep een grote bijdrage levert. Wanneer deze begroeiing in de loop van de winterperiode afgevoerd is, zal het wateroppervlak een flink stuk groter zijn. Daarna mag het waterdrieblad weer geleidelijk terug groeien.
Soms worden er ook ongevraagd werkzaamheden uitgevoerd.
Toen de heemtuinders op een maandagochtend in september arriveerden
bleken er al mensen enthousiast bezig te zijn om het bloemrijke hooiland te
maaien. Uit navraag bleek dat zij opdracht van de gemeente hadden om de
heemtuin te maaien. Zo’n misverstand kan natuurlijk een keer voorkomen.
De maaiers zijn bedankt voor hun inspanningen en verzocht om de rest van
de heemtuin met rust te laten. Voor de zekerheid toch maar even contact
opgenomen met de gemeente om herhaling te voorkomen.
Ondanks dat zo’n extra maaironde mooi meegenomen is, moeten we
afwachten of er in oktober of november nog een keer gemaaid moet
worden. Dit hangt af van het weer en de hergroei van het gewas.
Voor de winterperiode staat ook het planten van een haagje langs de akker op het programma. De buxushaag heeft dankzij de buxusmot de hele zomer bladerloos langs de akker gestaan. Er moet nu een nieuwe buxusmotresistente haag voor terug komen.
Er is gekozen voor taxus. Taxus is een van onze weinige echt inheemse coniferen. Naast taxus is er de jeneverbes. Of de grove den echt inheems is, is twijfelachtig. Met taxus krijgen we dus een inheemse wintergroene haag. Door het jaarlijks knippen van de haag, zullen de taxusbomen nooit hun natuurlijke vorm en grootte krijgen. In de bosrand staan enkele taxussen die wel mogen uitgroeien. Dat gaat overigens heel langzaam. Taxus is een trage groeier die uiteindelijk het formaat van een kleine boom kan bereiken.

De eerste werkdag op de zaterdag, is op 19 oktober.
We beginnen dan, zoals gewoonlijk in de winterperiode, om 9:00 uur met koffie in De Stal. Kom gerust langs en help een stukje mee. 

Peter Pieterse

PS: De werkdagen beginnen om negen uur met koffie, om elf uur koffiepauze en om ongeveer één uur soep. 

Algemene informatie

zaterdag 19 oktober 2019 - 09:00 tot 12:45
Locatie: 
de Heemtuin
Kennedylaan 33a
2421 EM Nieuwkoop
Nederland
Extra Informatie: 

Aanmelden is niet nodig. En een uurtje hulp is ook heel welkom!

Contactpersoon: 
Google Maps image