IVN Nieuwkoop
Landschap
Op
zaterdag19jan201909:00

Riet weghalen tijdens Heemtuin werkdag

Heemtuinnieuws

Onze grootste inheemse grassoort is riet. Het is een veelvoorkomende grassoort. In de heemtuin mag riet dus zeker niet ontbreken. 
Riet is ook een snelgroeiende plant. Hoe snel riet kan groeien hebben we in de heemtuin kunnen zien. Langs de houtkade staan rietstengels van drie tot vier meter hoog en in het water hebben we liggende rietstengels gevonden die meer dan tien meter lang waren.

Riet houdt van een vochtige bodem. Het groeit zowel op voedselrijke kleigrond als op arme veen of zandgronden. Zolang het maar niet te droog is. Riet groeit zelfs in de bodem van sloten en plassen tot een diepte van ongeveer een meter. Verder groeit riet in zoet en brak water. Je zou denken dat er dan bijna overal riet moet groeien. Toch is dat niet zo. Onverdund zeewater is te zout. In de schaduw van bomen groeit riet slecht. En riet is slecht bestand tegen begrazing of maaien in de zomer.

In het voorste deel van de heemtuin groeit weinig riet. In het bloemrijke hooiland maaien we in de zomerperiode. De rietplanten raken daardoor uitgeput en verdwijnen. Riet dat in het water groeit snijden we in de zomerperiode onder de waterspiegel af, waardoor het afsterft.

In het achterste deel van de heemtuin groeit wel veel riet. Vooral langs de houtkade en bij de legakkers. Hier maaien we het riet in de winterperiode. Het liefst om het jaar, zodat er altijd voldoende staand oud riet overblijft. Dat is belangrijk voor allerlei insecten en vogels.

Echte rietvogels zijn bijvoorbeeld de roerdomp, het woudaapje, het baardmannetje, de rietgors, de rietzanger, de snor en de grote en kleine karekiet. Deze soorten broeden tussen het riet en vinden daar ook hun voedsel. De hoeveelheid riet in de heemtuin is voor de meeste rietvogels onvoldoende om als broedgebied in aanmerking te komen. Daar heb je uitgestrekte rietlanden voor nodig zoals in de Nieuwkoopse Plassen. Toch hopen we dat de minst kritische soort, de kleine karekiet, een keer een broedpoging wil wagen. 

Wanneer het riet lang niet gemaaid is, moeten we ingrijpen. Het oude riet valt dan om of breekt af en komt in het water of op de paden terecht. Liggend riet is bovendien minder aantrekkelijk voor rietbewonende insecten en vogels. 

Tijdens de vorige werkdag is er daarom een flinke strook riet gemaaid en het maaisel is afgevoerd. De rietwortels lopen komend voorjaar opnieuw uit en in de herfst is het jonge riet weer meer dan twee meter hoog. Natuurlijk laten we voldoende oud riet staan, want wie weet, misschien wil er volgend jaar wel een paartje kleine karekieten in de heemtuin komen broeden.

De volgende werkdag is op zaterdag 19 januari. We beginnen om 9:00 uur met koffie in De Stal. 
We werken tot ongeveer 13:00 uur. 


Peter Pieterse

Algemene informatie

zaterdag 19 januari 2019 - 09:00 tot 13:00
Er is licht en zwaar werk. Net waar je aan toe bent.
Locatie: 
de Heemtuin
Kennedylaan 33a
2421 EM Nieuwkoop
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image