IVN Nieuwkoop
Vogels
Op
dinsdag28sep202119:30

Lezing over Vogels en Bomen

Interessante lezing over de relatie tussen vogels en bomen

Bomen zijn wonderlijke schepsels in de natuur. Ontzagwekkend oud en groot kunnen ze worden en ze zijn onmisbaar voorhet ecosysteem op aarde. Vogels maken daar ook deel van uit.

IVN Nieuwkoop heeft aan Gert-Jan Pieterse en Stef Strik gevraagd een lezing te geven over vogels die voornamelijk in bomen leven.

In de lezing zal worden ingegaan op de relatie die veel vogelsoorten hebben met bomen zoals voedsel, nestgelegenheid, schuil- en slaapplaats. Ook zal worden besproken welke soorten volledig afhankelijk zijn van bomen zoals de boomkruiper en waarom de kievit juist niets van bomen moet hebben. Ook wordt aandacht besteed aan vogels waarbij u niet direct aan bomen denkt. Daarnaast blijken vogels zo hun voorkeur te hebben voor bepaalde boomsoorten. Maar ook de bomen profiteren van de vogels die tussen hun takken leven.

Kortom, er valt heel wat te vertellen over de relatie die vogels hebben met bomen. Na het bijwonen van deze lezing kijkt u met andere ogen naar vogels die in bomen leven. 

Meldt u aan via communicatie@ivn-nieuwkoop.nl

Graag vermelden bij de aanmelding: Aanmelding lezing vogels en bomen IVN, uw naam, geboortedatum, email en telefoonnummer.

Algemene informatie

dinsdag 28 september 2021 - 19:30
Locatie: 
IVN Nieuwkoop, De Stal
Kennedylaan 33a
2421 MA Nieuwkoop
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image