IVN Nieuwkoop
Landschap
Op
zaterdag01feb202009:00

Landschapbeheer

landschapsbeheer

Landschapsbeheer 1 februarii 2020


Vorig jaar is er nogal wat te doen geweest over het kappen van bomen zowel in als buiten de natuurgebieden. Vooral het kappen van bomen voor biomassa kreeg stevige kritiek. De discussie werd wel wat scheef getrokken door ook het kappen van bomen voor het gebruik van hout (een van de milieuvriendelijkste materialen) er bij te betrekken. Voor deze bossen wordt immers bijna altijd weer het zelfde of gemengd bos terug geplant.

Opmerkelijk was ook dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen volwaardige bossen met een groot houtvolume en terreinen met betrekkelijk weinig bomen per ha zoals voormalige heidevelden en zandverstuivingen.
Nederland gebruikt jaarlijks ongeveer 12.000.000 m3 hout. Wij bouwen er nuttige dingen van als huizen, meubels, hekken, schuttingen enz. Maar voor de productie van papier, karton en emballage leggen ook heel veel bomen het loodje.

Grofweg wordt er in ons land jaarlijks 1.500.000 m3 hout geoogst. Dat lijkt veel maar de bijgroei is 2.500.000 m3 per jaar. Doordat er aanzienlijk minder gekapt wordt dan er bij groeit wordt het volume van ons bomenbestand steeds groter. Het toenemen van het volume gaat niet oneindig door er komt een stadium waarin de bijgroei in evenwicht komt met de boomsterfte.
Uit het bovenstaande blijkt dat wij met een jaarlijkse oogst van 1.5000.000 m3 hout bij lange na niet in onze houtconsumptie kunnen voorzien. Wij gebruiken dus 8 maal meer hout dan wij produceren! Omdat Nederland veel landbouwgrond heeft en daardoor veel producten naar landen met naar verhouding veel bos uitvoeren zou dat op de een of andere manier “verrekend” moeten kunnen worden. 

Maar wij moeten wel zuinig omgaan met hout en het niet als een weggooiproduct gaan zien. Hoe zuiniger wij met hout omgaan hoe minder bomen er gekapt worden. Er hoeft dan ook minder hout ingevoerd te worden omdat wij slechts 1/10 van ons hout uit eigen bos halen.
Indien er voor elke boom die gekapt wordt (in ons land of elders op de wereld) nieuwe aanplant plaats vindt, kan er opnieuw CO2 vastgelegd worden. Als het gekapte hout daarna duurzaam gebruikt wordt kan het ook nog eens langdurig CO2 vasthouden. Meer bomen en minder CO2 uitstoten daar moeten wij naar toe.

Zo als de situatie nu is kunnen (of willen) wij in Nederland nooit zoveel nieuw bos aanplanten om in eigen behoefte te voorzien. Zouden wij dat toch willen dan gaat het om een oppervlakte ter grootte van zeven maal de provincie Utrecht, of te wel 1000.000 ha. Nederland heeft (zonder meren, plassen, rivieren en kanalen) een oppervlakte van bijna 3.500.000. Maar er wordt wel het een en ander gedaan. Staatsbosbeheer wil 100.00 ha nieuw bos aanplanten en natuurorganisaties gaan extra opletten bij het “omvormen” van natuur.

Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om van zogenaamde tijdelijke bossen permanente bossen te maken. Deze tijdelijke bossen zijn zo’n 35 jaar geleden aangelegd om de overproductie in de landbouw te verminderen. Aan het einde van de subsidieperiode zouden deze bossen gerooid moeten worden en de grond weer als landbouwgrond dienst moeten gaan doen. Verder wordt er gedacht aan nieuwe tijdelijke bossen op braakliggende bouw- en industrieterreinen.

Het hakhoutbeheer zoals wij dat doen met knotwilgen en ander hakhout blijft keer op keer opnieuw CO2 vastleggen. Terwijl het gekapte hout verteerd en CO2 uitstoot groeit er op de knotten en stobben opnieuw hout dat weer CO2 vast gaat leggen.

Zaterdag 1 februari gaan wij knotten bij Clazing op het Laantje in Zevenhoven.

Een klein groepje gaat de klus bij Stijntje Beeloo Roseboom aan de Westveensekade af maken.

Jan Vork                                                       Op werkdagen 06-11564277
Verzamelen om negen uur bij de boerderij van Clazing in Zevenhoven
Kaartje 1 feb 2020

Algemene informatie

zaterdag 1 februari 2020 - 09:00 tot 14:00