IVN Nieuwkoop
Landschap
Op
zaterdag17nov201809:00

Heemtuin sloten worden aangepakt. Kom helpen!

Heemtuin werkdag met sneeuwklokjes, wintergraan en slootwerk

Peter Pieterse voorzitter van de werkgroep Heemtuin vertelt:
"In de heemtuin is de herfst al duidelijk begonnen. Ondanks het prachtige nazomerweer, laat de natuur zich niet foppen. De bladeren vallen massaal van de bomen. Ook op de werkdag in oktober was het prachtig weer. Niet koud, weinig wind en droog. Ondanks dat er nog geen regen of wind van betekenis geweest was, lag er al een flinke laag blad op de paden. Om de paden goed begaanbaar te houden halen we het blad daar weg. Iedere herfst is dat weer een flinke klus. Gelukkig is het licht werk, dus bijna iedereen kan meehelpen. Binnen korte tijd waren de paden dan ook weer bladvrij en goed begaanbaar gemaakt."

Maaien voor de sneeuwklokjes
"Intussen was begonnen met het maaien van de boomgaard. Ook zo’n herfstklus." vervolgt Peter zijn verhaal. "Door laat in het seizoen te maaien is er weinig hergroei en kunnen de sneeuwklokjes volgend voorjaar makkelijk boven het gras uitgroeien. Nadat de paden bladvrij gemaakt waren, heeft dezelfde groep ook het gras in de boomgaard bijeen geharkt en afgevoerd." Een klus die al snel weer een opgeruimd gevoel geeft. 

Wintergranen zaaien
Als laatste typische herfstklus zijn in de akker, de wintergranen gezaaid. Peter legt uit: "De naam is misschien wat misleidend. Wintergranen oogst je gewoon in de zomer. Het zaaien doe je echter al in de herfst en het graan komt dan ook al op. In de winter staat er dan een kort gewas dat in het voorjaar doorgroeit tot een oogstbaar gewas. Dit in tegenstelling tot zomergranen die je in het voorjaar zaait en die dezelfde zomer al geoogst worden."

Staan in de sloot
De belangrijkste herfstklussen zijn dus gedaan. Gelukkig zitten we nooit zonder werk. Voor de komende winter staat er nog een flinke portie slootwerk op het programma. Vooral rond de boomgaard en langs de houtkade beginnen de sloten behoorlijk dicht te groeien. Sommige zeggensoorten en ook gele lissen groeien vanaf de oever steeds verder het water in. Na enkele jaren wordt het wortelpakket zo stevig dat je erop kunt staan. Vooral bij het slootje tussen de boomgaard en het bosje langs het pad, is dat goed te zien. Door de bosschages konden we er moeilijk bij en daardoor konden de zeggenplanten ongehinderd hun gang gaan.
 

Eerst verlanding en dan komt er bos
Verlanding heet dit verschijnsel. Het is een onderdeel van de successie van open water naar het eindstadium. Dat eindstadium is bos. Peter is er echter heel duidelijk over: "Zover willen we het echter niet laten komen. De heemtuin bestaat immers uit kunstmatige landschapjes die we, door steeds weer in te grijpen, in stand houden. Het slootje willen we dus graag behouden." Er is daarom al een begin gemaakt met het afsteken en het op de kant trekken van grote pollen aangegroeide zeggenvegetatie. Nadat het meeste water eruit gezakt is, kunnen de pollen afgevoerd worden. Een flinke uitdaging voor een andere werkdag.
 

De volgende werkdag is op zaterdag 17 november. Vanaf 9:00 uur staat in De Stal de koffie klaar. We werken tot ongeveer 13:00 uur.
In de onderstaande uitnodiging staat ook de uitnodiging voor deze werkdag. 
Landschapsbeheer uitnodiging 3 nov

Algemene informatie

zaterdag 17 november 2018 - 09:00 tot 13:00
Er is koffie en wat lekkers. Kom gerust even langs.
Contactpersoon: 
Peter Pieterse