IVN Nieuwkoop
IVN
Op
maandag29apr201919:30

Extra ALV IVN Nieuwkoop

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 april 2019. Deze vergadering vindt plaats in de Stal, Kennedylaan 33a te Nieuwkoop en begint om 19:30 uur. We streven ernaar uiterlijk 21:30 uur de vergadering te sluiten.

Deze tweede ALV dit jaar is nodig vanwege de voorgenomen statutenwijziging en wijziging van ons huishoudelijk reglement. Het bestuur wil op deze vergadering ook de contributie voor 2020 vaststellen en een mededeling doen over de opmerking van de kascommissie bij het financiële verslag 2018.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen algemene ledenvergadering van 26 februari 2019,
  4. Voorstel contributieverhoging
  5. Mededeling bevinding kascommissie bij financieel verslag 2018
  6. Voorstel wijziging statuten IVN Nieuwkoop,
  7. Vaststelling huishoudelijk reglement IVN Nieuwkoop.
  8. Rondvraag en sluiting.

De stukken zijn verstuurd per mail of per post naar alle leden. Wilt u inzage in de stukken dan kan dat. Stuur een mail naar communicatie@ivn-nieuwkoop.nl. De stukken liggen ook gereed op de ALV vanaf 19:00 uur. 

Algemene informatie

maandag 29 april 2019 - 19:30 tot 21:30
inloop vanaf 19.00 uur. En nadien kan altijd nog kort worden nagepraat met de bestuursleden
Locatie: 
De Stal
Kennedylaan 33
2421 EM Nieuwkoop
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image