IVN Nieuwkoop
Landschap
Op
zaterdag07mrt202009:00

Bruine Kiekendief krijgt weer mooi leefgebied

Bomen weghalen. Help je mee op de werkdag!

De laatste werkdag van dit seizoen, zaterdag 7 maart, gaan wij naar de Kamerikse Nessen. Wij gaan daar bomen en boompjes weg halen om een deel van het gebied geschikt te houden voor de bruine kiekendief. De Kamerikse Nessen liggen in het riviertje de Grecht. Hier wordt meestal de oude naam Greft gebruikt.

Bonje in de polder
In 1373 werd een vaarverbinding van Woerden naar Amsterdam gemaakt. De vaarverbinding ging dwars door de polder Mijzijde in Kamerik en volgde vanaf de Houtkade en de Toegang de ontginningsgrens tussen Achttienhoven en Kamerik Tijlingen. De vaarverbinding van het Hollandse Woerden ging dus voor een groot deel door het Utrechtse Kamerik. Omdat toentertijd de bisschoppen van Utrecht nogal eens bonje hadden met de graven van Holland was het geen ideale vaarweg.
In 1494 werd de Nieuwe Greft in gebruik genomen. Vanaf Woerden ging de vaarverbinding langs een deel van de Oude Meije. Om een goede verbinding te maken werden de grootste bochten aan de Kamerikse kant afgesneden. Het afgesneden Kamerikse (buitendijks) land bleef dus achter aan de Zegveldse kant van de Greft. Dat het om Kameriks land gaat is nog goed te zien omdat de sloten in het verlengde van de Kamerikse sloten liggen. Dit is nog heel goed te zien bij het gebiedje “Nes” dat door latere indijking een “binnendijkse nes” geworden is.

Dijkdoorbraak
Aanvankelijk waren er nog geen dijken nodig voor de Greft. Maar door bemaling klonk het naastliggende land steeds meer in en moesten er dijken komen. Voor goeie dijken had men lange tijd niet de middelen en daardoor ging het nogal eens mis: Op 18 december 1925 brak de Greftdijk aan de Zegveldse kant door met gevolg dat de oostkant van Zegveld onder water stond. Doordat er problemen waren met het sluiten van de sluisdeuren bij de Blokhuisbrug kreeg Zegveld een flinke slok water te verwerken. Het gat aan de Zegveldse kant was nog maar nauwelijks gedicht toen de dijk aan van Kamerik Tijlingen, door de overvloedige regen van eind 1925, het begaf. Met veel moeite lukte het om de sluis bij de Blokhuisbrug dicht te doen. Door de vele regen en harde wind kon met het water onvoldoende snel afvoeren. Het gevolg was dat de polders in Kamerik hun water niet meer kwijt konden en overliepen naar de polders aan de noordkant van de Rijn waardoor het gebied tot aan Vleuten min of meer onder water kwam te staan. Omdat in andere delen van ons land de wateroverlast veel erger was heeft deze dijkdoorbraak nooit veel aandacht gekregen. Bij Reeuwijk stond de polder Broekvelden Vettenbroek onder water. De Maas was op een aantal plaatsen overstroomd waardoor delen van Brabant, Limburg en Gelderland onder water stonden. Ook delen van de Achterhoek en de Overijsselse Vechtstreek hadden met overstromingen te maken.

Bijzondere nessen met zeldzame plantensoorten
Als er wateroverlast was stond de Greft regelmatig in de aandacht maar de daarin gelegen zeer bijzondere nessen werden niet genoemd. Bekendheid kwam er in 1940 door het proefschrift van Cornelis van Doorn uit Zegveld. “Het Oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling”. In 1957 bracht Edouard van der Voo met een artikel in De Levende Natuur de natuurwaarden van de Kamerikse nessen onder de aandacht. Twee jaar later kon Natuurmonumenten door aankoop de eerste nes kopen. Nu zijn alle nessen met een totale oppervlakte van 12 ha veiliggesteld. Door hun geïsoleerde ligging is op de Kamerikse nessen nooit intensief geboerd. Daardoor is er nauwelijks mest of enig bestrijdingsmiddel op het land gekomen, ideaal voor een aantal zeldzame plantensoorten. Vroeg in het voorjaar bloeien er veel dotterbloemen gevolgd door brede- en rietorchis, moeraskartelblad en spaanse ruiter. In de trilvenen zijn bijzondere zegge-soorten als knotszegge te vinden.

Zaterdag 7 maart kunnen wij een steentje bijdragen aan het behoud van dit unieke gebied.

Algemene informatie

zaterdag 7 maart 2020 - 09:00 tot 14:00
Locatie: 
Nieuwkoop
Nederland
Extra Informatie: 

De Kamerikse nessen zijn alleen met de boot bereikbaar. Bij de Woerdense Verlaatse sluis ligt voor ons de V-schuit van Natuurmonumenten klaar. Na een half uurtje varen zijn wij bij de Noord nes waar wij op aanwijzingen van Ed Goes aan de slag kunnen. Bij de ligplaats van de V-schuit kunnen geen auto’s of fietsen gestald worden. Op de parkeerplaats bij de Woerdense Verlaatse brug is altijd plaats voor jullie vervoersmiddelen. Van de parkeerplaats ga je aan de overkant van de weg langs het brugwachtershuisje naar de V-schuit bij Grechtkade 12. Neem uit voorzorg warme kleding mee. Het land is daar best drassig en het beste met laarzen te belopen. Tussen één uur en half twee zijn er weer de bekende soepen van Ton en Nel. Tijdens de soep varen wij nog een stukje langs enkele andere nessen en gaan daarna weer richting Woerdense Verlaat.

Contactpersoon: 
Google Maps image