Werkgroepen

De werkgroepen van IVN Amsterdam organiseren voor jong en oud tal van natuurgerichte activiteiten. De werkgroepen bestaan uit kleine groepjes actieve leden die samenwerken rondom een bepaald thema. Via de coördinatoren van de werkgroepen vindt terugkoppeling plaats met de bestuursleden. Zo kan uitvoering en beleid op elkaar worden afgestemd. Leden van een werkgroep zetten zich actief in bij het organiseren van natuurgerichte activiteiten en werken samen met andere leden van IVN Amsterdam.

Werkgroep Cursussen

Werkgroep Excursies

Werkgroep Evenementen

Werkgroep Kinderactiviteiten

Werkgroep Ouderenactiviteiten

Werkgroep Diemen

Werkgroep PR & Communicatie

Werkgroep Afdelingsblad


Foto: ABSFreePic, CC0 1.0