Werkgroep PR & Communicatie

Deze werkgroep verzorgt de publiciteit en onderhoudt de digitale communicatie met een breed publiek. Via de website, persberichten, diverse brochures en sociale media brengen we IVN Amsterdam onder de aandacht. Ook verzorgen we de communicatie van werkzaamheden en activiteiten van IVN naar haar leden toe. Leden van de werkgroep PR & Communicatie onderhouden nauw contact met het bestuur, de werkgroepcoördinatoren en de redactieraad van ons afdelingsblad. Op deze manier en ook door de samenwerking met andere groene partijen, wordt een breed groen netwerk opgebouwd.

Contact
Coördinator van de werkgroep PR & Communicatie is Paul de Dooij, 06-14159611, p.dedooij@gmail.com

Website

De website van IVN Amsterdam vormt het meest uitgebreide informatiekanaal. De activiteitenlijst wordt regelmatig geactualiseerd en via de nieuwsberichten blijven de bezoekers op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ook geeft de website uitgebreide informatie over de organisatie van IVN Amsterdam. De webmaster beheert de website en is aanspreekpunt voor actualisaties en wijzigingen. 

Contact
Vacature per 19 mei 2021.

Social media

IVN Amsterdam is actief op Facebook en Twitter om actuele nieuwtjes snel en bondig te delen. We gebruiken social media ook om onze activiteiten extra onder de aandacht brengen. Bovendien kunnen interactieve discussies gevoerd worden over actuele onderwerpen.  

Contact
Marisa Stoffers, marisa.stoffers@gmail.com

Blog

Iedere maand wordt op de website een blog geschreven over een actueel onderwerp. De lezer krijgt een persoonlijke verdieping voorgeschoteld over natuurbeleving in en rondom Amsterdam. Marisa Stoffers is onze vaste schrijfster die de lezer meeneemt in haar boeiende en ontroerende natuurbelevingen.  

Contact
Marisa Stoffers, marisa.stoffers@gmail.com

Persberichten

Om onze activiteiten zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen onderhouden we vele contacten met lokale media. Iedere maand verschijnt er een persbericht met de activiteiten voor de komende maand. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze excursies, evenementen en cursussen druk bezocht worden.

Contact
Paul de Dooij, 06-14159611, p.dedooij@gmail.com

Naar Overzicht Werkgroepen

Foto: ABSFreePic, CC0 1.0