Werkgroep Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding (NGO) is een door IVN Landelijk erkende opleiding die anderhalf jaar duurt. Na het succesvol afronden van de opleiding is de cursist officieel IVN Natuurgids. Een IVN Natuurgids kan natuurexcursies leiden of andere natuurgerichte activiteiten begeleiden. Binnen de werkgroepen van IVN Amsterdam zijn hier verschillende mogelijkheden voor. De NGO wordt begeleid en uitgevoerd door het Opleidingsteam in nauw overleg met het Bestuur. De opleiding wordt eens in de drie jaar georganiseerd.  

Opzet opleiding

De NGO is opgebouwd uit verschillende modulen waarin verschillende thema’s worden behandeld. De thema’s zijn:werkgroep natuurgids

  • Flora
  • Fauna
  • Ecologie
  • Ontstaansgeschiedenis van het landschap
  • Mens, milieu en maatschappij
  • Natuur in de woonomgeving


De opleiding telt gemiddeld 30 lesavonden en ongeveer evenveel excursies. De lessen vinden plaats op een doordeweekse avond. De excursies zijn meestal op zaterdag of zondag. Daarnaast zijn er twee werkweekenden: een kennismakingsweekend als start en een werkweekend halverwege. Een cursist die de opleiding tot een goed eind brengt, ontvangt het landelijk erkende diploma IVN Natuurgids.  

Contact
Paul de Dooij, 06-14159611, p.dedooij@gmail.com

Naar Overzicht Werkgroepen