IVN natuur in Amsterdam
Biodiversiteit
maandag18jun2018

Mijn berm bloeit: help de vlinders!

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. De laatste jaren zijn er veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten van schrale bermen in het boerenland. En hoe minder planten, hoe minder vlinders en andere insecten.

Met de campagne Mijn berm bloeit vragen FLORON en De Vlinderstichting aandacht voor de achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn.

Om te weten waar goede en slechte bermen liggen en welke vlinders en nectarplanten er zijn aan te treffen, kun je tussen 1 mei en 1 oktober tijdens de campagne Mijn berm bloeit, meehelpen met het inventariseren van wat er zoal aan planten en vlinders te vinden is in boerenlandbermen. Met deze informatie kunnen gemeenten en andere overheden zien waar de pluspunten en knelpunten in het bermbeheer zitten en hun beleid daarop aanpassen.

Foto: Geert Budenaerts, CC BY 3.0