IVN natuur in Amsterdam
Landschap
zondag23jun2019

Landschapsverhalen Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een dynamisch gebied, bestaande uit 33 gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Met een verzamelbundel van landschapsverhalen wordt het bijzondere groen van de MRA in de schijnwerpers gezet. Niet door allerlei citaten uit beleidsstukken of onderzoeken te herhalen, maar door inspirerende natuurgidsen aan het woord te laten! Deze natuurgidsen zijn verbonden aan een lokale IVN-afdeling.

In totaal zijn zeven natuurgidsen uit verschillende gebieden van de MRA geïnterviewd. Aan de hand van hun persoonlijke belevingen, bijzondere anekdotes en specifieke ervaring en expertise zijn de landschapsverhalen opgetekend. 

Klik hier voor de Landschapsverhalen

Foto Vondelpark: Guilhem Vellut, CC BY 2.0