IVN natuur in Amsterdam
(Zoog)dieren
woensdag28sep2022

Dierendag

Op 4 oktober vieren we weer Wereld Dierendag. Dierendag werd voor het eerst gevierd in 1930. Er is gekozen voor 4 oktober omdat dit de sterfdag is van Sint Franciscus van Asissi. Een heilige met een groot hart voor dieren. Veel mensen denken er op deze dag aan om hun huisdieren wat extra’s te geven in de vorm van een fijne wandeling, een fijn slaapkussen en uiteraard lekkere hapjes.

Het is echter ook mooi om deze dag stil te staan bij onze wilde dieren. Zij kunnen ook wel wat extra hulp gebruiken in onze stedelijke leefomgeving. Gemeente Amsterdam doet steeds meer om het onze medebewoners naar de zin te maken en te stimuleren om naar onze stad te komen. Amsterdam heeft maar liefst 10.000 dieren- en plantensoorten. Maar liefst 25% van alle in Nederland voorkomende dieren en planten. Daar moeten we dus zuinig op zijn.

Natuur inclusief bouwen

Amsterdamse stadsecologen houden goed in de gaten dat er genoeg ruimte voor dieren is en blijft. Bij veel nieuwbouwprojecten worden er bijvoorbeeld nestkasten voor zwaluwen en mussen ingebouwd en er worden vleermuizenkasten opgehangen. Natuurinclusief bouwen noemen we dat. Voor meer informatie daarover kun je kijken bij Gemeente Amsterdam, natuurinclusief bouwen

Andere voorbeelden wat de stad doet voor dieren zijn de zogenaamde fauna-uitstapplaatsen (FUP) bij grachten en kanalen. Dit zijn vaak trapjes of plankjes zodat dieren die in het water zijn gevallen, of gewoon op de kant willen, makkelijk uit het water kunnen klimmen. Op verschillende plekken in de stad zijn verbindinszones, natuurzomen en bruggetjes en touwen aangelegd zodat ringslangen, kleine zoogdieren zoals egels en eekhoorns, insecten en vogels zich veiliger verplaatsen door de stad. Ze willen de dieren een veilige route geven in plaats van de weg over te moeten steken. En dit heeft zeker effect!

Wat kun je zelf doen voor dieren

Als Amsterdammer kun je zelf natuurlijk ook van alles doen om de stad een stukje diervriendelijker te maken. Denk aan je tuin of buurt vergroenen, nestkasten ophangen en tuinvogels (bij)voeren. Zo krijgen de dieren een veilig onderkomen waar ze alles krijgen wat ze nodig hebben, en kunnen wij extra genieten van natuur dichtbij. Win=win!

Kijk voor meer informatie over het vergroenen van de stad op: Groene stad

Kijk voor meer informatie over een vogelrijke tuin creëren op: Vogelbescherming Nederland vogelpapardijs

Kijk voor meer informatie over het kopen van nestkasten, egelhuizen en voer voor wilde dieren op: Vivara