IVN natuur in Amsterdam
Landschap
dinsdag21aug2018

14 t/m 16 september: Kampeer in de Lutkemeer!

kamperen lutkemeer boterbloemDe Lutkemeerpolder vernietigen voor een bedrijventerrein? Dat willen buurtbewoners en bezoekers van biologische boerderij De Boterbloem voorkomen! Van vrijdag 14 september 21.00 uur tot en met zondag 16 september gaan we daar kamperen om te laten zien dat er veel steun is voor het behoud van deze polder! Een weekend lang vol muziek, workshops, kinderactiviteiten, film, zwemmen, rondleidingen, aardappels rooien, eten, een tentoonstelling en meer.

Kom naar De Boterbloem, Lutkemeerweg 276 en neem je buren, tent of camper mee! Meer informatie vind je op de site van Behoud Lutkemeer en op Facebook.

Achtergrond
Ingeklemd tussen Amsterdam en Schiphol ligt de Lutkemeerpolder. Middenin staat al ruim honderd jaar de Boterbloem, een boerderij waar sinds 22 jaar biologisch voedsel geteeld wordt. Projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) heeft aangekondigd de gronden te ontruimen zodat een bedrijventerrein gebouwd kan worden. Een groen en circulair bedrijventerrein... SADC is niet zomaar een projectontwikkelaar, haar aandeelhouders zijn de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie Noord Holland en Schiphol.

Behoud Lutkemeer staat voor een stad waar groene ruimte op waarde wordt geschat. En waar een goede afweging wordt gemaakt tussen winsten door grondopbrengsten (korte termijn) en brede klimaatwinst (lange termijn). Wij roepen de gemeente als aandeelhouder op haar verantwoordelijkheid te nemen en deze bouwplannen te stoppen.

Bond Heemschut betoogt dat de polder van grote historische waarde is en Landschap Noord-Holland pleit samen met IVN voor behoud vanwege aanwezige natuur. Foodcouncil laat weten dat de polder bij uitstek een plek is om lokale voedselproductie in Amsterdam vorm te geven vanwege haar unieke kleigrond. Vele andere organisaties, waaronder Milieudefensie, stellen dat dit soort groene plekken van grote waarde zijn voor de stad om klimaatverandering op te vangen. Daar komt bij dat het nieuw bouwen van bedrijventerreinen juist klimaatschade oplevert.