Bestuur

Het bestuur van IVN Amsterdam zet zich in om de organisatie van onze activiteiten zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Het bestuur ontwikkelt beleid, coördineert de interne organisatie en samenwerking en onderhoudt contacten met externe partijen. De ALV kiest het bestuur voor een onbepaalde periode.

Het bestuur van IVN Amsterdam bestaat uit:

Voorzitter: Paul de Dooij, p.dedooij@gmail.com, 06-14159611
Secretaris: vacature
Penningmeester: Ben de Graaf, penningmeester@ivnamsterdam.nl
Algemeen bestuurslid: Arend Wakker, a.wakker@tele2.nl, 020-4191412
Adviseur: Carry Pot, ce.pot@planet.nl, 020-6902283

Ledenadministratie: Ben de Graaf, penningmeester@ivnamsterdam.nl, 020-6192847

Foto: www.jordaangoudenreael.nl