IVN natuur in Amsterdam
Natuur in de Buurt
Op
zondag12mei201911:00

Voorjaar in het Siegerpark

Een korte wandeling door dit onbekende park met zeer gevarieerde vegetatie. We gaan kijken wat er allemaal in bloei staat en duiken ook in de geschiedenis van het Siegerpark en de omgeving Sloterweg.

Vertrekpunt
Ingang Siegerpark, Sloterweg 773.

Informatie
Johannes Kunst, 06-28111632 (alleen op de excursiedag).

Over het Siegerpark
Het Siegerpark ligt in de Riekerpolder in Nieuw-West. Dit lusthof is in de dertiger jaren van de vorige eeuw in de Engelse landschapsstijl aangelegd door Dr. Sieger, directeur van de Amsterdamse Kininefabriek. Hij woonde in het naastgelegen landhuis Riekerstaete.
Na de Tweede Wereldoorlog verkocht Dr. Sieger het park voor 25.000 gulden aan de gemeente Amsterdam onder voorwaarde dat het altijd de functie van park zou behouden. Het kleine park bestaat uit plassen in een veenweidegebied met oude, heel bijzondere bomen en planten. 

Foto: Stadsarchief Amsterdam 

Algemene informatie

zondag 12 mei 2019 - 11:00 tot 12:30
Locatie: 
Sloterweg 773
Amsterdam
Nederland
Extra Informatie: 

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Contactpersoon: 
Johannes Kunst
Google Maps image