IVN natuur in Amsterdam
Vogels
Op
zondag14mei201714:00

Voor kinderen: Vogels kijken in polder Ronde Hoep

In dit poldergebied wordt rekening gehouden met de weidevogels. Grutto’s kunnen er broeden en kieviten brengen er hun jongen groot. Grote zilverreigers zijn goed te herkennen in dit open land. Er vliegen ook roofvogels, zoals buizerd en sperwer. Walter Duyves vergezelt ons op de grote kar achter de tractor waarmee we het land ingaan.

Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders. In samenwerking met de Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Daar staat ook meer informatie.

Opgeven en vertrekpunt
Aanmelding verplicht. Stuur een mail naar Annelies de Kleyn, zie ook Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Je krijgt per mail te horen waar we verzamelen.
Later nog eens lezen hoe leuk de excursie was? Over een tijdje vind je een verslag op de website van Vogelwerkgroep Amsterdam.

Foto grutto: Bart van Dorp, CC BY 2.0

 

Algemene informatie

zondag 14 mei 2017 - 14:00 tot 15:30
Extra Informatie: 

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Contactpersoon: